Fagstoff

Hva er EGNOS?

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I oktober 2009 ble kvaliteten og nøyaktigheten på GPS-signalene i Europa kraftig forbedret da den åpne tjenesten i EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) ble operativ. EGNOS gjør nøyaktigheten bedre og informerer om feil i posisjonsmålingene. Innen seks sekunder vil EGNOS også varsle om det er noe feil på satellittsignalene.

Tre geostasjonære satellitter og et stort nettverk av bakkebaserte stasjoner sørger for å gjøre denne jobben. Det er den åpne delen av EGNOS-systemet som ble operativ i oktober 2009, og som får positive konsekvenser for både private og profesjonelle brukere av GPS.

De bakkebaserte jordstasjonene mottar og beregner nøyaktigheten til GPS- og GLONASS-signalene og beregner posisjonsavvik i henhold til blant annet atomurenes nøyaktighet og forstyrrelser i ionosfæren. Resultatene sendes tilbake til satellittene som i sin tur sender korreksjonene til alle mottakere som er utstyrt for EGNOS-mottaking. Resultatet er en posisjonsnøyaktighet på fra 1 til 5 meter.

Konstellasjon av satellitter i det europeiske navigasjonssystemet GalileoEGNOS og geostasjonære satellitter
Opphavsmann: ESA

Nytten av EGNOSNytten av EGNOS
Opphavsmann: ESA
 

Bedre sikkerhet

Mange småflyplasser har i dag frisiktslanding. Skal man lande i tåke, må man ha minimum 500 meter fri sikt. Med EGNOS i bruk holder det med 70 meter sikt. EGNOS gir også en stor sikkerhetsforbedring for helikoptere i Nordsjøen.

EGNOS-systemet styres fra EGNOS Service Provider (ESSP) i Tolouse i Frankrike. Basert på prosedyrene til ESSP vil hvert enkelt land gjennomføre sine egne sertifiseringer av lufthavner og lokale systemer. Her vil det norske Luftfartstilsynet stå sentralt. Norge har etablert fem EGNOS-stasjoner: tre på fastlandet, en på Jan Mayen og en på Svalbard. Sammen bidrar de til at navigasjonssikkerheten og GPS-ytelsen i våre nordområder blir mye bedre enn før.

EGNOS er fjerde systemet i verden som er skrudd sammen for å bedre GPS-signalene. USA har sitt WAAS-system som dekker Nord-Amerika. India har GAGAN som dekker India, og Japan har MSAS som dekker deler av Øst-Asia.

Dekningsområde for systemene EGNOS, WAAS og MSASDekningsområde for systemene EGNOS, WAAS og MSAS
Opphavsmann: Narom
 

Brukes mange steder

Stadig flere sivile tjenester bruker GPS nå, også kritiske tjenester. Slike kritiske tjenester kan for eksempel være posisjonering av oljeplattformer, bøyelastere og forsyningsskip i Nordsjøen og innflyging for ambulansehelikoptere ved sykehusene.

Neste fase av EGNOS-utrullingen er minst like viktig, spesielt for luftfarten. Det som kalles "safety and life" er en sertifisert tjeneste ment for kritiske applikasjoner som for eksempel innflygingssystemer ved lufthavner. Denne delen av EGNOS står foran i underkant av et års tid med sertifisering og testing sentralt, før nasjonale myndigheter går i gang med sine sertifiseringer. Når alt er oppe og går, og norske lufthavner er sertifiserte for EGNOS-bruk, vil flysikkerheten i Norge bli enda bedre.
Systemet vil gjøre det mulig for både helikopterpiloter og flypiloter å lande sikkert under langt verre siktforhold enn i dag.

DGPS og korreksjonsteknikker

Nøyaktigheten i posisjonsberegninger med GPS, GLONASS og GALILEO forbedres med DGPS (Differential Global Positioning System) og korreksjonsteknikker. DGPS bruker faste bakkestasjoner med kjente posisjoner for å beregne korreksjonsdata. EGNOS er DGPS-basert.

I Norge leverer SATREF tjenester for posisjonering ned til cm-nivå. SATellittbasert REFeransesystem er Statens kartverks nasjonale system for nøyaktig posisjonsbestemmelse basert på GPS (Global Positioning System). SATREF består av et nettverk av basestasjoner over hele landet, og et kontrollsenter.
SATREF leverer tjenester for forskjellige krav til nøyaktighet, MPOS for meters, DPOS for desimeters og CPOS for centimeters nøyaktighet. Tjenesten ETPOS består i etterbehandling av posisjonsdata for å forbedre nøyaktigheten ytterligere.

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt