Fagstoff

Introduksjon: Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter

Publisert: 08.06.2010, Oppdatert: 11.04.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

jente på skoleMenneskerettighetserklæringen sier at enhver har rett til undervisning.
Fotograf: Jamal Penjweny

Menneskerettserklæringen har en vel 200 år lang historie. Rettsstaten kan vi spore tilbake til Romerriket. Likevel er dette begreper som er knyttet nært sammen i et moderne samfunn. Under dette temaet ser vi nærmere på ulike forhold ved rettsstaten, menneskerettighetene og sammenhengen mellom dem.