Fagstoff

UTM-koordinatsystem

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

For å gi posisjoner på ellipsoiden er det behov for et koordinatsystem. UTM-systemet bygger på en egen projeksjon med tilhørende koordinatsystem. Vi snakker vanligvis om UTM-koordinatsystem og UTM-referansesystem.

UTM projeksjonUTM-projeksjon. Sylinderen skjærer jordoverflaten og danner en sone.
Opphavsmann: Narom

UTM med soner og belter i EuropaUTM med soner og belter.
Opphavsmann: Narom

UTM med soner og belte i EuropaUTM med soner og belte i Europa
Opphavsmann: Narom

Globale UTM-soner og sonebelteGlobale UTM-soner og sonebelte
Opphavsmann: Narom

 

UTM-systemet er en projeksjon hvor koordinatene blir rettvinklede og med meterverdier. Det sier seg selv at siden jorda er rund, lar dette seg bare gjøre for lokale områder.
UTM (Universal Transverse Mercator) er en sylinderprojeksjon hvor sylinderen er i ”transversal” stilling, dvs. en liggende sylinder. UTM benytter en sylinder som er litt mindre enn ellipsoiden, slik at den skjærer jordoverflata i en viss avstand fra sentralmeridianen. Rutenettet er rektangulært, og meridianene har konstant avstand, mens avstanden mellom breddegradssirklene øker mot polene. Flate og avstandsfeil blir derfor større på høye breddegrader. Området som sylinderen ”skjærer” ut, kalles en sone.

UTM-koordinatsystemet er jordoverflaten delt inn i 60 soner med tangeringsmeridianer på 3°, 9°, 15° osv., dvs. med 6° mellomrom. Hver sone har sitt eget koordinatsystem med origo på ekvator.
Karakteristisk for en sone er dens sentralmeridian. For eksempel har sone 32 9° øst som sentralmeridian. Det vil si at UTM-sone 32 er best egnet som projeksjon ved kartlegging av områder mellom 6 grader og 12 grader øst.

183˚ øst i forhold til Greenwich-meridianen regnes som referanse i UTM-systemet. Dette er UTM sone 1. Norge dekkes av sonene 32–36. Sone 32 er utvidet til å ta med hele Sør-Norge fra Trondheim og sørover. Koordinatsystemet i UTM sonene har positiv X-akse nordover langs sentralmeridianen med verdi null for ekvator, og enheten er meter. I stedet for X er det vanlig å kalle denne verdien for ”Northing”. På den nordlige halvkule er X-verdiene null ved ekvator og øker nordover. På sørlige halvkule starter X-verdien på 10 000 000 ved ekvator og synker mot sør.

Y-aksen ligger langs ekvator, og verdien starter på 500 000 ved sentralmeridianen i hver sone. Dette er blitt gjort for å unngå negative koordinatverdier. I stedet for Y- kalles koordinatverdiene ofte for ”Easting”. Sentralmeridianen for sone 32 ligger på 9 lengdegrader. Denne har altså verdien 500 000, og går omtrent gjennom Notodden.

For å finne sin posisjon på et verdenskart må en vite om en befinner seg på sørlige eller nordlige halvkule, samt hvilken sone en befinner seg i.

I tillegg til soneinndeling opererer UTM-systemet med betegnelsen belter. Beltene som begrenses av parallellsirkler, har en bredde på 8° nord/sør. Beltene blir betegnet med bokstaver fra C til X fra sørmot nord (bokstavene I og O er utelatt). Sone 36 og belte W betegnes som sonebelte 36W.

Relatert innhold

Generelt