Fagstoff

Senderside

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sender- og mottakersystem

Sendesystemets oppgave i et telemetrisystem er å gjøre målinger av fysiske parametere, behandle disse og til slutt overføre dem over til et mottakersystem gjennom et overføringsmedium. Overføringsmediet kan være en fast forbindelse gjennom koaksialkabel, optisk fiber eller telefonlinje, men i denne ressursen blir det fokusert på bruk av radioforbindelse.

Sonderaketter inneholder sensorer som omformer fysisk målbare størrelser som for eksempel temperatur, trykk og akselerasjon til elektriske signaler. I tillegg inneholder sonderaketter ofte instrumenter som partikkeltellere, termokors og fotontellere for å samle inn vitenskapeliga data om forhold i rommet. For å kunne overføre data fra mange sensorer gjennom et enkelt overføringsmedium, og samtidig ha orden på data, må sendersystemet foreta multipleksing og koding av signalene. Til slutt moduleres signalene og forsterkes i en telemetrisender.

SendersystemSendersystem
Opphavsmann: Narom

Læreplanen sier at du skal kunne

  • beskrive oppbygningen av sendere og mottakere for generell telemetri
  • gjøre rede for informasjonsbegrepet og Shannons teori
  • bruke sensorer i telemetrisammenheng
  • kople opp og sette i drift sendere og mottakere for et telemetrisystem


Disse målene skal nås gjennom det teoretiske innholdet i artiklene tilknyttet sendersystem, gjennom labøvelsene samt det praktiske arbeidet med studentrakettprosjektet.