Veiledning

Begreper: Kultur

Publisert: 29.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Samiske konfirmanter, Kautokeino

Disse begrepene skal du kunne når du er ferdig med temaet Kultur.

fordom: en mening eller oppfatning som er gjort på forhånd.

flerkulturelt samfunn: et samfunn der mange kulturer med store variasjoner lever sammen og aksepterer hverandres forskjeller.

fremmedfrykt: frykt for det som er ukjent og nytt, gjerne mennesker fra andre kulturer.

integrering: tilrettelegging og tilpasning slik at minoritetsgrupper skal bli en del av storsamfunnet.

kultur: de skikkene, verdiene og væremåtene som deles av en gruppe mennesker.

etnisk minoritet: etnisk gruppe som ikke representerer flertallet i samfunnet.

nasjonal minoritet: en minoritet som har hatt lang tilknytning til nasjonen.

rasisme: å behandle noen mennesker dårligere enn andre på bakgrunn av deres kultur, geografi eller religion, og ikke på bakgrunn av deres handlinger.

urfolk: et folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, verdier og institusjoner, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det.

Relatert innhold

Generelt