Fagstoff

Mottakeren

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Telemetrimottaker

I antenna og videre frem til mottakeren har vi behandlet alle signaler innenfor et bredt frekvensbånd likt. Informasjonen som ble sendt ut fra senderen ligger innenfor et smalt frekvensområde i dette båndet. Frekvenser utenom dette smale frekvensbåndet inneholder ikke informasjon som er nyttig for oss. I mottakeren skiller vi ut og forsterker signaler innenfor det smale frekvensområdet som inneholder nytteinformasjon, og undertrykker signaler som ligger lavere eller høyere i frekvens.

Telemetrimottakere, som alle moderne radiomottakere, bruker superheterodynprinsippet. De har altså en lokaloscillator og et blandetrinn som konverterer det mottatte signalet ned til en fast mellomfrekvens, forkortet MF eller IF (fra engelsk: Intermediate Frequency). Den effektive båndbredden til mottakeren, og dermed dens frekvensselektivitet, bestemmes i MF-trinnet eller i det siste MF-trinnet om vi har flere mellomfrekvenser i mottakeren. To MF-trinn er det vanligste i telemetrimottakere og det er en slik mottaker du ser blokkskjemaet til i figuren under. Mer om superheterodynprinsippet og fordelene med å gjøre den endelige seleksjonen på et signal med fast bærebølgefrekvens lærer du mer om i faget Elektronikk og kommunikasjonsteknologi. Det ligger også en lenke til en Wikipedia-artikkel på denne siden.
Prinsipp for telemetrimottakerI figuren er også LNA og frekvensomformer i antenna tatt med.Prinsipp for telemetrimottaker
Opphavsmann: Narom

Om vi går gjennom mottakeren i figuren over fra inngang til utgang har vi følgende trinn

 • forforsterker – som er bredbåndig
 • første blandetrinn – hvor signalet fra forforsterkeren blandes med en stillbar frekvens fra første lokaloscillator
 • spenningsstyrt lokaloscillator – som gir oss mulighet for å velge senterfrekvensen på signalet vi vil motta
 • første MF-trinn – som innsnevrer båndbredden og hvor vi henter ut signal til en eventuell spektrumsanalysator
 • spektrumsanalysator – eller bare signaluttak til ekstern spektrumsanalysator
 • andre blandetrinn – hvor signalet blandes ned til andre mellomfrekvens
 • andre lokaloscillator – gir en fast nedblandingsfrekvens til andre blandetrinn
 • andre MF-trinn – hvor endelig båndbreddebegrensing og seleksjon gjøres
 • demodulator – hvor nyttesignalet gjenvinnes fra den modulerte bærebølgen
En funksjon som ikke er tatt med på figuren er AM-detektor for AGC og eventuell sporingsinformasjon fra målfølgende antenne.

Mens alle de andre delene av mottakeren er uavhengig av modulasjonsform må demodulatoren være tilpasset den typen modulasjon som er brukt. I eldre mottakere hadde man ofte utbyttbare demodulatormoduler. Moderne mottakere har multimodus demodulatorer innebygget. For eksempel har mottakeren på bildet i ingressen demodulator for FM, PM, BPSK og QPSK.
Modulasjon kan du lese mer om i en egen artikkel.
Når du skal stille inn en telemetrimottaker er det flere egenskaper ved signalet fra senderen du bør kjenne

 • frekvensen til bærebølgen
 • modulasjonstype og deviasjon
 • båndbredden til det modulerende signalet
Ut fra kjennskap til disse parametrene stiller du inn RF-frekvens, RF-filter, MF-båndbredde, videobåndbredde og velger demodulator slik det beskrives i dokumentasjonen til den spesifike mottakeren du bruker.

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt