Fagstoff

Velferd

Publisert: 12.04.2010, Oppdatert: 07.09.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eldreomsorg

Hva er velferd? Kanskje ser vi ikke at Norge er en velferdsstat, siden vi tar mange av velferdsgodene for gitt?

Mattelekse og penal. Foto. Alle barn har rett til skolegang finansiert av staten.
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

Mannlig pasient i sykeseng. Foto.Hvis du må være borte fra jobben pga. sykdom, får du sykelønn i den perioden du er syk.
Fotograf: Gorm Kallestad
    

Norge er et av verdens rikeste land, med store naturressurser, god tilgang på energi og en lang demokratisk tradisjon. Velferdsstaten har vært kjempet frem politisk over lang tid, spesielt i etterkrigsårene.

I den norske velferdsstaten tar man vare på statens innbyggere, slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldres inntekt. Mange bruker parolen "fra vugge til grav", men hva ligger i dette?

På barselavdelingen. Foto. Når man får barn, har man rett på betalt barselpermisjon.
Fotograf: Tore Meek
  

Alle foreldre har rett til svangerskapspermisjon og økonomisk støtte, barn og unge har rett til barnehage og skolegang finansiert av staten. Vi har rett til behandling hos en fastlege, og man mister ikke nødvendigvis lønn ved sykefravær. Dette er kun enkelte elementer som inngår i velferdsstatsbegrepet.

 

Men velferden finansieres blant annet gjennom skatter og avgifter som vi alle må være med på å betale til fellesskapets beste. Slik sett sikres velferdsstaten gjennom arbeidet som utføres rundt om i landet. Problematisk blir det når færre blir i inntektsgivende arbeid, og at vi lever lenger.

Mange skisserer 30-30-30-samfunnet, der folk i yrkesfør alder 30-60 år finansierer utgiftene til velferden for de andre aldersgruppene. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten slik den fungerer i dag? Og fører økt velferd nødvendigvis til bedre livskvalitet? 

 

Relatert innhold