Veiledning

Samfunnsfag, innledning

Publisert: 01.06.2010, Oppdatert: 14.10.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
I samfunnet

Hva handler egentlig samfunnsfag om? Hva mener vi med "samfunnet"? Er det lokalsamfunnet der du bor? Er det regionen du bor i, Norge, eller er det den store verden? Alt dette er riktig.

I Samfunnsfag ser man på hvordan det politiske samfunnet er bygget opp, på hvordan styringen av landet er på forskjellige nivåer, og på vårt forhold til land, organisasjoner og mennesker andre steder i verden.

Men vi ser ikke bare på samfunnet rundt oss; du som individ er også viktig her. Du er en del av samfunnet – et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du trenger kunnskaper om disse rettighetene og pliktene hvis du skal være et aktivt medlem av samfunnet, hvis du skal kunne begrunne dine synspunkter og ta veloverveide valg i framtida.
Ifølge læreplanen er et av formålene med samfunnsfag å gjøre deg bevisst både hvordan det sosiale fellesskapet påvirker dine holdninger, kunnskaper og handlinger, og hvordan du kan påvirke fellesskapet og din egen livssituasjon.1

Siden faget er så omfattende, er det delt inn i fem hovedområder:

 • Utforskeren
 • Individ, samfunn og kultur
 • Arbeidsliv og næringsliv
 • Politikk og demokrati
 • Internasjonale forhold


Hvert av disse hovedområdene har kompetansemål som sier noe om hva du må lære deg og kunne noe om for å bestå faget. Men i samfunnsfag ønsker vi ikke at du bare skal tenke på å få god karakter eller stå til eksamen, men at de kunnskapene du får i dette faget, skal kunne brukes i din hverdag.

Sentrale spørsmål du skal kunne svare på eller drøfte i løpet av året, er:

 • Hvem og hva påvirker meg?
 • Hva slags rettigheter og plikter har jeg i arbeidslivet?
 • Hvordan fungerer velferdsstaten i Norge, og i hvilke situasjoner kan jeg møte de forskjellige velferdsordningene?
 • Hvordan stemmer jeg ved politiske valg?
 • Hvilken kultur tilhører jeg? Hvordan er det å leve i et flerkulturelt samfunn?
 • Hva er forskjellen på urfolk og etniske minoriteter?
 • Hva er globalisering? Hvordan påvirker globaliseringen mitt liv?
 • Hvordan kan mitt forbruk ha noe å si for miljøet?
 • Hva er makt, og har Norge makt i verden?


Vi vil se på hva som styrer relasjonene mellom oss som enkeltindivider og grupper, og hvordan vi ordner mellommenneskelige forhold i mer formelle sammenhenger gjennom lover og regler.

Et mål du bør ha for deg selv, er at du i løpet av dette året med samfunnsfag skal tilegne deg så mye kunnskap at du forstår deg selv i samfunnet, Norge og verden, slik at du enkelt kan følge nyhetene på tv, radio og Internett. Du skal kunne, bruke og mene noe om saker som omgir oss hver dag, slik at du kan bli et aktivt samfunnsmenneske.

Med Utforskeren som nytt hovedområde fra skoleåret 2013/2014 er det også viktig at du lærer å reflektere over og bruke samfunnsfaglig metode og utøve kildekritikk.