Oppgave

Krav og rettigheter for unge arbeidstakere

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 24.06.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Arbeidstilsynet, logo

Denne gruppeoppgaven handler om unges rettigheter i arbeidslivet. Dere skal her jobbe sammen om å lage en presentasjon om de pliktene og rettighetene unge arbeidstakere har.

Gå i grupper på cirka 3 elever.

Tid: Cirka 2 timer. Presentasjon påfølgende time.

Mange ungdommer i alderen 15–19 år blir utnytta i arbeidslivet. De kjenner ikke rettighetene sine og er sjelden fagorganisert. Dette ønsker Arbeidstilsynet å gjøre noe med. Dere har derfor fått i oppdrag av Arbeidstilsynet å lage en presentasjon/reklame/film/folder/plakat der dere skal forklare hvilke rettigheter og plikter unge arbeidstakere har, hva minstelønn og frikort er, hvor de kan henvende seg dersom de føler seg utnytta, hvorfor det kan være viktig at også ungdom organiserer seg, hva organisasjonene generelt arbeider for, osv. I det hele tatt skal dere lage en presentasjon/reklame/film/ folder/plakat som forteller ungdom, på en fengende og morsom måte, det de trenger å vite om arbeidslivet, rettigheter, plikter, organisasjoner osv.

Bruk NDLA og organisasjonenes hjemmeside som kilder, i tillegg til følgende:
Arbeidstilsynet: Ungdom i arbeid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet: Ungdom og arbeid

Skatteetaten: Ungdom, arbeid og skatt

Presenter eller vis produktet dere har laget, for klassen i neste time.

Relatert innhold