Fagstoff

Innholdet i en forretningsplan

Publisert: 14.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Foretak etter organisasjonsform

Forretningsplanen forteller i detalj hvordan du har tenkt å drive firmaet ditt. Den skal vise om prosjektet lar seg gjennomføre.

Arbeidet med å starte en bedrift begynner på "tegnebrettet". Før du kan sette i gang, må du altså legge detaljerte planer, og det gjør du ved å utforme en forretningsplan.

Hva skal planen brukes til?

En forretningsplan er et dokument som presenterer forretningsideen din og hvordan du har tenkt å drive bedriften. Forretningsplanen er først og fremst et verktøy for deg selv, men den er også nyttig når du skal presentere idéen din for banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Alle som skal satse penger, må vite hva de begir seg ut på. Skriv kort. Utfyllende opplysninger kan ligge ved som vedlegg.

Å lage en forretningsplan innebærer å lage og "drive" en bedrift på papiret. Planen gjør det enklere å se sammenhenger mellom produkt/tjeneste, marked og nødvendige ressurser: Hva skal du selge? Hvem vil kjøpe det? Hvor mye penger trenger du for å starte opp og drive? Når du svarer på disse spørsmålene, får du en oversikt og et beslutningsgrunnlag før du for alvor setter i gang.

Hva skal planen inneholde?

Forretningsplanen bør ha med disse punktene:

oppsett hentet fra innovasjonnorge.no

 • forretningsidé
 • personlige opplysninger
 • produkt/tjeneste og produksjon
 • markedet
 • markeds- og salgsaktiviteter
 • økonomi
 • kapitalbehov og finansiering
 • organisering og administrasjon av virksomheten
 • handlingsplan

Forretningsidéen bør være kort og oversiktlig. Her sammenfatter du i noen få ord hva bedriften skal drive med. Beskriv hva som er bedriftens produkt/tjeneste, og hvilke behov i markedet som skal dekkes. Hva er bedriftens styrke i konkurransen om kundene? Forsøk å trekke fram spesielle egenskaper hos deg selv og produktet eller tjenesten du skal selge.

De personlige opplysningene kan gjerne være ordnet som en CV. De som leser forretningsplanen, skal se at du har det som trengs av bakgrunn og kvalifikasjoner for å kunne sette i gang bedriften du planlegger, og drive den på en god måte.

Produkt/tjeneste og produksjon: Her beskriver du dine produkter eller tjenester, hvor og hvordan produksjonen skal foregå, og hva du trenger av underleveranser.

Markedet: Hvem er dine kunder, hva kjennetegner dem? Hvilke konkurrenter finnes? Hvordan er framtidsutsiktene i dette markedet? Hvis du har gjort markedsunderøkelser, legger du dem ved.

Markeds- og salgsaktiviteter: En forutsetning for å komme i gang med bedriften er at dine produkter/tjenester blir kjent hos kundene. Hva er din plan for markedsføring?

 

Økonomi / Kapitalbehov og finansiering: Du lager en oversikt over hva du trenger av penger og utstyr for å komme i gang og for å drive bedriften, og du setter opp budsjetter for drift de nærmeste tre årene.

Organisering og administrasjon av virksomheten: Hvordan skal bedriften din ledes, hvordan planlegger du å organisere innkjøp, salg, markedsføring, osv.? Hva slags avtaler kommer du til å ha med dem som du skal samarbeide med? Disse spørsmålene besvares under dette punktet. Du må også ha en plan for hvilken selskapsform du vil velge: Skal firmaet ditt organiseres som enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS eller DA) eller aksjeselskap (AS)?

 

Handlingsplan: Her beskriver du hvordan du har tenkt å gå fram i arbeidet med å starte bedriften din. Handlingsplanen bør inneholde datoer, slik at man kan se hvilke tidsperspektiver du har.


Selskapsformer (forklaringer):

EnkeltpersonforetakEt enkeltpersonforetak er næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Et enkeltpersonforetak må inneholde eierens slektsnavn (etternavn). Skulle det oppstå økonomiske problemer, er eieren ansvarlig for gjelden med sine personlige eiendeler.Kilde: SSB ................ Ansvarlig selskapEr virksomheten organisert som ansvarlig selskap, er det to eller flere eiere som driver virksomheten for felles regning og risiko. Det vil si at eierne har et ubegrenset ansvar for gjelden i selskapet, og at ansvaret er solidarisk. Solidarisk ansvar vil si at hvis en av eierne ikke kan betale, må den andre eller de andre betale – en for alle og alle for en.Navnet til bedriften må inneholde ordene ansvarlig selskap eller forkortelsen ANS.Kilde: SSB ..................  AksjeselskapAksjeselskap kan startes av en eller flere aksjonærer. Aksjekapitalen i et privat aksjeselskap skal være minst kr 30 000. Den kan fordeles på én eller flere aksjer, men alle aksjene skal være like store.Ingen av aksjonærene har ansvar for gjelden i bedriften utover det de har innbetalt i aksjekapital. Det vil si at her er rettighetene og pliktene knyttet til bedriften og ikke til eierne.Kilde: SSB

Relatert innhold