Oppgave

Meg, meg og atter meg

Publisert: 14.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Selvsikker ung mann

Oppgavene her handler rett og slett om deg selv. Du skal presentere deg selv på to forskjellige måter.

Les følgende sider som bakgrunn for oppgaven:
Sosialisering

Hva er et samfunn?

Endringer i sosialisering – fra eventyr til digitale læremidler

Oppgave 1:
Du skal nå skrive en ordentlig, sammenhengende presentasjon av deg selv. Du skal forsøke å svare på følgende i presentasjonen din. Bruk begrepene som er utheva, i teksten du skriver.

 • Hvem er jeg?
 • Hvem har påvirka meg?
 • Hvem påvirker meg?
 • Hvilke verdier har jeg?
 • Hvilke ferdigheter har jeg?
 • Hvordan tilegner jeg meg ferdigheter?
 • Har jeg lært ferdighetene mine fra noen?
 • Hva kan jeg?
 • Hva er mine interesser?
 • Hvor har jeg fått disse interessene fra?
 • Hvem påvirker mine interesser?
 • Hvilke mål har jeg i livet?
 • Hvilke normer har jeg?
 • Hvilke positive sanksjoner får jeg?
 • Hvilke negative sanksjoner kan jeg komme til å få?
 • Hvilke etiske retningslinjer har jeg?

Legg oppgaven i en leksemappe eller lignende, slik at læreren kan lese teksten din, og slik at du har den selv til ettertid.

Oppgave 2: Bloggoppgave
Les Hvem vil du være på nettet?

Nå skal du forsøke å lage en presentasjon av deg selv som du skal legge ut på bloggen din. Tenk nøye gjennom hva du vil ha med, og hva du ikke vil ha med i bloggen. Snakk gjerne med medelever, lærer, foreldre, søsken og venner om hvordan du ønsker å framstille deg selv. Hvilken oppfatning ønsker du at leseren skal ha av deg? Hvilke egenskaper ønsker du å framheve, og hvilke ønsker du ikke å ha fokus på? Ta stilling til om du vil ha med hele navnet ditt i bloggen eller ikke. Ta også stilling til bilder du eventuelt legger ut, navn på andre, osv. Lag en litt spennende overskrift på blogginnlegget som sier noe om hvem du er.

Legg presentasjonen av deg selv ut på bloggen. Les noen av de andre i klassen sin presentasjon av seg selv. Kommenter gjerne innleggene.