Oppgave

Gruppeoppgave: Familie og samliv

Publisert: 03.05.2010, Oppdatert: 21.03.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Familiemåltid

Under finner du tre oppgaver. Først skal du gjøre en individuell oppgave. Svarene på den tar du så med deg for å diskutere i gruppe. Til slutt skal du skrive et blogginnlegg.

Individuell oppgave

Svar på følgende spørsmål:
a) Hvem bor du sammen med?
b) Hvem vil du si er din familie?
c) Skiller din familie seg fra dine foreldres familie? Hvordan?
d) Hva er utfordringene til din familie?

Gruppeoppgave

Velg en på gruppa som tar notater.

Diskuter på gruppa:
a) Hvordan vil dere definere en familie?
b) Hva er en kjernefamilie?
c) Hva er forskjellen mellom et par som er samboere, og et par som er gifte?
d) Studer statistikken i lenka nedenfor. Hva forteller den om hvordan folk i Norge bor?
Statistikkbanken – familier, etter familietype
NB! Velg region "Hele landet", marker alle familietypene ved å holde inne Control-tasten, trykk med venstre musetast på alle, trykk på "Vis tabell".
e) Hvem kan gifte seg i Norge?
f) Hva er fordelene med å organisere seg i familier?

Bloggoppgave

Skriv et blogginnlegg som oppfølger til innlegget om deg selv. Tittelen skal være: Fordelene og ulempene ved å bo i en familie ...