Fagstoff

Lekutvikling i barneskolealderen

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Barns utvikling

Her kan du lese om alderstypiske trekk i lekutviklingen for barn i barneskolealder.

Bildet viser ei huskeUtelek

Det skjer mye med barns lekutvikling i løpet av barneskolealderen, og de går blant annet fra å leke rolleleker til mer organiserte og regelstyrte leker.

  • De første skoleårene leker barna fortsatt rollelek, og ofte har de små figurer som de leker med.
  • Leken krever ofte samarbeid for å fungere. Barna kan for eksempel lage de flotteste byggverk sammen, spille ballspill sammen og leke regelleker der de må forholde seg til bestemte regler og til hverandre.
  • Barna liker å spille forskjellige typer spill. De lærer å vente på tur, og de må være forberedt på å tape. Jo eldre barna blir, dess vanskeligere spill klarer de.

Mange spill fører til at barna øver opp forskjellige ferdigheter: Yatzy øver gangetabellene, i kortspill må de bruke forskjellige regneferdigheter, Gruble utvikler språket, og så videre.

  • Mange barn blir inspirert av tv-program. De finner gjerne på egne danser, og de synger til.
  • I uteleken, særlig om vinteren, kan det lett bli voldsom lek. Noen leker, for eksempel Konge på haugen og aking, må ha faste regler så ingen blir skadet. Det er viktig at barna forstår hva som kan være et uhell, og det gjør de stort sett nå.
Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt