Fagstoff

Mottakersystem

Publisert: 20.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mottakersystemet består av en sammenstilling av passive og aktive komponenter som gjør det mulig å motta signaler i form av modulerte elektromagnetiske bølger, og ut fra disse gjenskape de elektriske signalene slik de opprinnelig var på sendersiden før sammenpakking, modulering og sending.

Elementer i et mottakersystem


Et mottakersystem med målfølging vil typisk bestå av følgende elementer

 • frekvensbånd
 • antenne
 • forforsterker
 • frekvensomformer
 • kabler for HF
 • distribusjonsforsterkere
 • antennestyring med automatisk målfølging
 • mottaker
 • diversitetskombinering
 • demodulator
 • bitsynkronisering
 • PCM-dekoder
De enkelte elementene blir nærmere beskrevet på sidene som følger.
Figuren under viser skisse av et typisk mottakersystem. Bare signalveien for det venstrehåndsdreide signalet (LH) er vist i sin helhet.
Blokkskjema over mottakersystemI dette mottakersystemet brukes en frekvensomformer (eng: downconverter) som flytter frekvensen fra S-bånd til P-bånd før overføring på kabel. I andre systemer overføres signalet i S-bånd direkte til mottakere uten frekvensomformer. Du finner også en blokk kalt MC (eng: multicoupler) for aktiv splitting av signalet fra frekvensomformeren til en eller flere ekstra mottakere som ikke er vist i figuren.
Fotograf: Stian Vik Mathisen
Opphavsmann: Narom
    
På siden er det lenket til en beskrivelse av et reelt oppsett av en telemetristasjon ved Andøya Space Center rundt 2005. I denne beskrivelsen er ikke komponenter for antennestyring og baneberegning tatt med, men figuren gir en grei oversikt over signalgangen og sammenkopling av komponenter fra antenne til lagringsenheter.
Relatert innhold

Faglig