NDLA

Hvem var «fantefolket»?

En «fant» er ifølge ordboka en fattig person eller landstryker. På 1800-tallet ble dette ordet brukt om flere omstreifende folkegrupper ...

Eilert Sundt og og «fantefolket»

Et av mange tema som opptok Eilert Sundt var var «fantene». «Fant» er et gammelt, nå politisk...

Les mer

Myndighetenes holdninger overfor de omreisende

Alle som på en eller annen måte havnet utenfor systemet, ble sett som et problem, eller en...

Les mer

Folks holdninger til de omreisende

Å si noe om synet folk flest hadde på «fantene», er vanskelig. Sannsynligvis varierte oppfatningene...

Les mer

Svanviken arbeidskoloni

Svanviken arbeidskoloni lå på Nordmøre. Den ble drevet av Norsk misjon blant hjemløse.

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss