NDLA

Høvdingsamfunnet - vennskap og allianser

Vikinghøvdingen måtte være både rik og raus, og ha særdeles gode sosiale evner. Mye av jobben hans gikk ut på å bygge allianser og vennskap. ...

Innføring av kristendommen - grunnlag for maktkonsentrasjon

Vi sier gjerne at kristendommen ble innført i Norge i 1030, ved slaget på Stiklestad og den seinere...

Les mer

Konge og kirke - maktkamp og gjensidig avhengighet

Med innføringen av én konge og én Gud – én verdslig og én åndelig leder – hadde både kongen og...

Les mer

Tap av selvstendighet – Norge under dansk styre

I 1397 gikk Norge inn i en union sammen med Sverige og Danmark. Det ble begynnelsen på en over fem...

Les mer

Dronning Margretes valgbrev 1388

I denne oppgaven skal du blant annet tolke den viktige historiske kilden, dronning Margretes...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss