NDLA

Fellesskap og gjenreisning

Etter 5 år med krig ble gjenreisningen av landet en felles oppgave for alle i Norge. ...

Velferdsstaten

Det norske velferdssystemet har aner tilbake til tidlig i forrige århundre, men ble for alvor...

Les mer

Drabantbyene

Drabantbyene var en ny type bysamfunn som vokste fram rundt Oslo og andre større byer etter andre...

Les mer

Kings Bay-ulykken og borgerlig samarbeid

Kings Bay-ulykken på Svalbard førte til at den langvarige perioden med Arbeiderpartiet i...

Les mer

Nyliberalismen: Mer marked, svakere stat

I andre halvdel av etterkrigstiden ble forestillingen om det norske fellesskapet gradvis erstattet...

Les mer

Kontakt oss