NDLA
Gå til innhold

Det første stortinget i 1814

Høsten 1814 ble det første stortinget avholdt. Dette første stortinget ble også kalt «den andre grunnlovsgivende forsamling» eller «det første overordentlige storting». ...

Grunnlovsjubileet 1814–2014: Ressurser på NDLA

Samfunnsfag, norsk, kommunikasjon og kultur og medie- og informasjonskunnskap har ressurser knyttet...

Les mer

Historie Vg2 og Vg3 er nå i utvikling

NDLA har nå startet utvikling av historiefaget. Faget vil være i utvikling fra august 2014 og skal...

Les mer

Hva er en historisk kilde?

Når vi skal danne oss et bilde av historiske hendelser, er vi avhengig av å tolke hva ulike...

Les mer

Kongens nei

Kong Haakon 7. nektet å gi etter for tyskernes krav om at Quisling skulle insettes som statsminister...

Les mer

Kontakt oss