NDLA

Handelsforholdene på 1700-tallet

I 1786 kom det 20 fuglebur til Bergen, 17 til Trondheim og seks til Kristiansand. De kom sammen med korn, tekstiler og farger, tauverk, god og dårlig brennevin, sitroner, hårpynt og votter, og mye, ...

Danmark-Norge i krig

Krigen mellom Danmark-Norge og Storbritannia var bakteppet for kaprerfarten.

Les mer

Krigens konsekvenser for handel på 1700- og tidlig 1800-tallet

Krig, og hvordan et land forholder seg til andre lands kriger, kan ha stor betydning for...

Les mer

Lov og rett i kaper- og prisesaker

Hjemmelsgrunnlaget for kaperiet i Danmark-Norge under Napoleonskrigene ble lagt med det såkalte...

Les mer

Med rett til å kapre

For 200 år siden var Kristiansand Norges kaperhovedstad. I løpet av en sjuårsperiode ble 300...

Les mer

Kontakt oss