NDLA

Samefolkets dag 6. februar

Den 6. februar markeres Samefolkets dag. Dagen markerer det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. ...

Samiske filmer

Vi feirer det samiske 100-årsjubileet med filmer om samisk kultur og mytologi.

Les mer

Samene – et urfolk i nord

Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Les mer

Kautokeino-opprøret

Denne oppgaven er ment som en enkel innføring i Kautokeino-opprøret: Samene i Norge ble på 1800- og...

Les mer

Skolegang - eller mest tvang? Mulkt og motstand i en 100-årig protokoll

I januar 1918 unnlot niåringene Ellen, Isak, Inga og Henrik å reise fra familiene sine for å bo på...

Les mer

Kontakt oss