NDLA

Hva er en historisk kilde?

Når vi skal danne oss et bilde av historiske hendelser, er vi avhengig av å tolke hva ulike primærkilder forteller. ...

Undersøk et håndskrevet dokument

Studer personlige nedtegnelser fra krigsårene 1811 og 1812.

Les mer

Hvordan jobbe seg bakover i slekten

For å komme i gang med slektsforskning, bør man alltid begynne med å snakke med foreldre,...

Les mer

Historiekonkurransen "Min familie i historien"

Hver år arrangerer Den norske historiske forening (HIFO) med støtte av blant annet Stiftelsen Fritt...

Les mer

Å forske på en person

NDLA historie legger vekt på å få fram kildenes rolle i historiefaget. Det er de som er...

Les mer

Kontakt oss