NDLA

Næringslivet i Norge 1500-1800

I løpet av de om lag tre hundre årene fra 1500 til 1800 skjedde det en kraftig utvikling av næringslivet i Norge ...

Fisket

I Norge var fisk en nesten uuttømmelig ressurs for dem som bodde langs kysten, fisk var en viktig...

Les mer

Trelasthandel

I løpet av 1500- og 1600-tallet ble mye av Norge avskoget. Tømmeret skulle møte europeisk...

Les mer

Metaller

Metallutvinning var en viktig næring for mange i Norge i perioden 1500–1800. Salget til utlandet ga...

Les mer

Håndverk og tidlig industri

Først var betydningen av håndverk og industri relativt liten. Fra 1750-årene begynte det å vokse...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss