NDLA
Gå til innhold

Min familie i arbeidslivet

Arbeidet ditt kan fortelle noe om hvem du er. Kunnskap om arbeidslivets utvikling kan lære oss mye om hvordan mennesker har levd sine liv. Arbeiderbevgelsens arkiv og bibliotek har i år utlyst en ...

Norges første fotodokumentar: Lofotfisket

Anders Beer Wilse (1865–1949) står bak det som regnes som Norges første fotodokumentasjon. Vi har...

Les mer

Fotografiet som historisk kilde

Fotografier kan brukes som historiske kilder på lik linje med skrevne dokumenter. Vi må da vurdere...

Les mer

Å forske på en person

NDLA historie har kilder som et hovedfokus. Kilder er utgangspunktet historikerne bruker for å...

Les mer

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene...

Les mer

Kontakt oss