NDLA

Kvenene

Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige. ...

Alten Kobberverk - framveksten av en gruveby

Alten Kobberverk ble satt i drift i Kåfjord i 1826. Bakgrunnen for driften var funn av kobbermalm i...

Les mer

Om arbeiderne - innvandringen til Kåfjord

Med etableringen av kobberverket fulgte det et stort behov for arbeidskraft, og kvenske arbeidere...

Les mer

Boforhold, klasseskiller og etniske skiller ved Alten Kobberverk

Gruvesamfunnet i Kåfjord var delt både etnisk og sosialt.

Les mer

Kvensk innvandring til Nord-Norge

Finn ut mer om den kvenske innvandringen til Nord-Norge.

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss