NDLA

Nasjonalstaten

Nasjonalstaten er en politisk enhet som er blitt den vanlige statsformen i Europa. Det viktigste kjennetegnet, er at den bygger på ideen om et nasjonalt fellesskap. ...

Nasjonalismens århundre

1800-tallet er blitt kalt nasjonalismens århundre. Det var i dette århundret ideen om nasjonen som...

Les mer

Nasjonalstaten Norge

Mellom 1814 og 1905 vokste det fram en tydelig nasjonal bevissthet i Norge hos store deler av...

Les mer

Nasjonalstaten i dag

Spørsmålet om nasjonalitet og nasjonal selvstendighet er fortsatt svært aktuelt. Flere grupperinger...

Les mer

Norsk nasjonal bevissthet

Gi eksempler på hvordan den norske nasjonale bevisstheten ble skapt.

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss