NDLA

Hjula Væveri: Jomfru Biseth

På fabrikken hadde medarbeiderne forskjellige yrker. Vanligvis var ikke de ansattes navn spesifisert i regnskapene. Ett av unntakene var Jomfru Biseth. Vi ble nysgjerrige på henne, fordi hun var en av ...

Hva er en historisk kilde?

Når vi skal danne oss et bilde av historiske hendelser, er vi avhengig av å tolke hva ulike...

Les mer

Å forske på en person

NDLA historie legger vekt på å få fram kildenes rolle i historiefaget. Det er de som er...

Les mer

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene...

Les mer

Historiekonkurransen "Min familie i historien"

Hver år arrangerer Den norske historiske forening (HIFO) med støtte av blant annet Stiftelsen Fritt...

Les mer

Kontakt oss