NDLA

Hvalfangstens historie

Hvalfangsten ble storindustri, og med nye båter og teknologi endte det opp helt på grensen til rovfangst. ...

Grytviken hvalstasjon

Grytviken hvalstasjon i det sørlige Atlanterhavet ble opprettet og satt i drift i 1904. Det ble...

Les mer

Albert sin historie

Albert fra Frøya jobbet på landanlegget på hvalstasjonen Grytviken i Sørishavet.

Les mer

Hvalfangsten på Trøndelagskysten

Hvalfangst har vært en stor norsk næring, og det ble drevet hvalfangst både i Sørishavet og i...

Les mer

Kvinner i sjøfarten

Langs vår lange kystlinje har folk i alle tider livnært seg av det havet gir og brukt sjøen som...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss