NDLA

Utvandringen til Amerika

I perioden 1836–1915 utvandret over 750 000 nordmenn til Amerika. Norge var det nordiske landet som hadde størst utvandring i forhold til folketallet. Hvorfor valgte så mange nordmenn å utvandre? ...

De amerikanske indvandringslovenes forskrifter

Dette er en kildeoppgave hvor du skal studere «Veiledning for utvandrere til Amerika» fra 1915. Du...

Les mer

Befolkningsutvikling på 1800-tallet

På 1800-tallet fikk vi store endringer i den norske befolkningen. At befolkningen økte, hadde...

Les mer

Befolkningsutvikling på 1900-tallet

1900-tallet var preget av fall i fødselstallene. Likevel økte Norges befolkning fra 2 240 000 i 1900...

Les mer

Historiekonkurransen "Min familie i historien"

Hver år arrangerer Den norske historiske forening (HIFO) med støtte av blant annet Stiftelsen Fritt...

Les mer

Kontakt oss