NDLA

Velkommen til NDLA helsearbeiderfag Vg2!

I NDLA helsearbeiderfag Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for helsearbeiderfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I ...

Allmenntilstand

Innen helse- og omsorgsyrker brukes ofte betegnelsen god eller dårlig allmenntilstand for å beskrive...

Les mer

Hvilke konsekvenser kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk varierer i alvorlighetsgrad. Rusmisbruk...

Les mer

Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles...

Les mer

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Hensikten med digitale løsninger i helsesektoren er at enkeltpersoner og pårørende skal oppleve økt...

Les mer

Kontakt oss