NDLA

Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?

Dramafaget krever at man tar i bruk flere sider ved seg selv samtidig. Slik bidrar dramafaget til å utvikle hele personligheten, hele mennesket. Mange dramaøvelser krever konsentrasjon. I tillegg tar ...

Velkommen til NDLA barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2! Her kan du finne et mangfold...

Les mer

Kost og ernæring

Det å ha kompetanse i kost og ernæring betyr både å kjenne til anbefalingene og å kunne lage...

Les mer

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg

Sikkerhet er et område du som barne- og ungdomsarbeider må å ha gode kunnskaper om, slik at du kan...

Les mer

Etikk, moral og menneskesyn

I vår kultur er det et ideal å være selvstendig, ha selvstendige meninger og klare seg selv. Det...

Les mer

Kontakt oss