Fagstoff

Grønnsaker, frukt, bær og belgfrukter

Fem om dagen

Grønnsaker, frukt, bær og belgfrukter er viktige kilder for kostfiber, vitaminer og mineralstoffer samtidig som de bidrar med lite energi.

Matvaregruppens andel av kostens innhold: Se tabell under

bilde av en tabell - andel av kostens innhold i prosentAndel av kostens innhold i %
Opphavsmann: Helsedirektoratet
 

bilde av grønnsakerGrønnsaker
Opphavsmann: G & A Scholiers
bilde av brokkoliBrokkoli
Fotograf: Magnar Kirknes
bilde av en fyllt bakt potetBakt potet
Opphavsmann: Opplysningskontoret for frukt og grønt
bilde av fruktsalatFruktsalat
Opphavsmann: Opplysningskontorene i landbruket , Sarah Cameron, Bent Raanes
bilde av pastasalatPastasalat
Opphavsmann: Opplysningskontorene i landbruket , Eva Brænd
bilde av bærBær
Fotograf: Bon Appetit
bilde av fruktFrukt
Fotograf: Jan Ovind

Hvor mye bør vi spise?
Helsedirektoratet anbefaler minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker daglig, totalt fem om dagen. Anbefalt inntak er om lag 500 g per dag. En porsjon tilsvarer omkring 100 g kokte eller rå grønnsaker, en porsjonsbolle med blandet salat, en liten frukt, omkring 1 dl frukt- eller grønnsaksjuice eller 1−1,5 dl bær. For eksempler på fem om dagen, se lenkesamling.

Danske beregninger tyder på at for hver 100 g økning i grønnsak- og fruktinntaket så minsker risikoen for hjerte- og karsykdom med 4−10 prosent, og at 3000 dødsfall ville kunne forebygges årlig dersom alle dansker spiste 500 g frukt og grønnsaker daglig.

Hvorfor bør vi spise frukt og grønnsaker?
Selv om forskningen ikke har avklart hvilke stoffer og hvilke mekanismer som forklarer den gunstige helseeffekten av frukt og grønnsaker, er det gode vitenskapelige holdepunkter for at inntak av frukt og grønnsaker beskytter mot en rekke kroniske sykdommer, slik som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. Vi bør derfor spise mye og variert av ulike typer grønnsaker, belgfrukter, frukt, bær, nøtter og urter.

Mange forskere mener antioksidantene som finnes i frukt og grønnsaker, er ansvarlige for mye av den beskyttende effekten. Det finnes flere hundre forskjellige antioksidanter i grønnsaker og frukt. Kanskje er det samspillet mellom alle de ulike antioksidantene med hver sine ulike kjemiske egenskaper som gjør at kroppens forskjellige celler og organer beskyttes mot skade.

Hvor mye spiser vi?
I Norge øker forbruket av frukt og grønnsaker. Fra 1975 til 2005 økte engrosforbruket av grønnsaker med 70 prosent og forbruket av frukt og bær med 11 prosent. Omregnet til spiselig mengde er det samlede forbruket av grønnsaker, frukt, bær og poteter (uten potetprodukter) cirka 400 g per dag.

Fra 2001 til 2005 har det har vært en betydelig økning i andelen unge som spiser frukt og grønnsaker daglig, viser en helsevaneundersøkelse blant skoleelever. Imidlertid er det fortsatt langt under halvparten som spiser frukt og grønnsaker hver dag. Ungdommer fra familier med lav sosial status spiste sjeldnere frukt og grønnsaker enn de fra familier med høy sosial status.

Blant barn og unge var det gjennomsnittlige forbruket av grønnsaker, frisk frukt og juice rundt 225−250 g per dag. Bare 10−20 prosent spiser mer enn 400 g per dag.

Voksne spiser i gjennomsnitt cirka tre porsjoner grønnsaker, frukt og juice om dagen. Bare cirka 10 prosent spiste fem porsjoner eller mer per dag. Kvinner spiser mer grønnsaker og frukt enn menn. De med lang utdanning har et høyere inntak av frukt og grønnsaker enn de med kortere utdanning.

Spørreundersøkelser blant voksne viser at andelen som sier at de spiser grønnsaker eller frukt og bær daglig, har økt fra cirka 40 prosent til 60 prosent de siste ti årene. Denne andelen har økt både blant menn og kvinner, men fortsatt er det færre menn enn kvinner som spiser grønnsaker og frukt daglig, cirka 50 prosent mot 70 prosent. Undersøkelsene viser tydelig at en stor andel av både menn og kvinner fortsatt ikke spiser grønnsaker eller frukt daglig.

I Norge spiser både barn og voksne vesentlig mindre frukt og grønnsaker enn i andre land sør i Europa. For eksempel viste en undersøkelse i ni europeiske land at norske ungdommer spiste vesentlig mindre grønnsaker enn ungdommer i de andre landene, med unntak for Island og Spania. Andelen ungdommer som spiste frukt daglig, var 30 prosent i Norge mot drøyt 50 prosent i Portugal.

I de siste ti årene har det vært gjennomført kampanjer for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. De fleste i befolkningen har fortsatt et inntak av frukt og bær og grønnsaker som er vesentlig lavere enn anbefalt, og forbruket kunne med fordel dobles.

Juicing - frukt- og grønnsaksjuicer
Opphavsmann: Bama
 

Oppgaver