Fagstoff

Fordeler og ulemper med vektor- og rastermodellene

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fordelen på vektorsiden gjør at vektormodellen er mest brukt innenfor kartbransjen, offentlig forvaltning og andre instanser som produserer kart i forbindelse med beslutningsprosesser. Fordelene på rastersiden gjør modellen velegnet i kvantitativ geofaglig forskning.

Fordeler og ulemper med begge modellene

Fordeler med vektormodellen
•    dynamisk datastruktur, god representasjon av geometriske objekter med varierende størrelse
•    mange ting i samfunnet er relatert til geometriske enheter som punkt, linjer og flater
•    høy geometrisk nøyaktighet
•    best egnet for linjepresentasjon
•    egner seg hvor det finnes mange attributtdata
•    nøyaktig grafikk
•    henting, oppgradering og generalisering av enkelte kartobjekter kan gjøres interaktivt
•    godt egnet for nettverksanalyse

Ulemper med vektormodellen
•    tidkrevende og kostbar datainnsamling
•    kompleks og dermed komplisert datastruktur
•    romlige analyser er mulig, men er komplisert og regnekrevende
•    romlige analyser innenfor en polygon er ikke mulig
•    vanskelig å generalisere
•    teknologien er dyr

Fordeler med rastermodellen
•    enkel datastruktur
•    egner seg til data som er opprinnelig innsamlet i rasterform (f.eks. satellittdata)
•    enkelt å kombinere kart med data innhentet fra satellitter
•    rask datainnsamling
•    romlige analyser er enkle og effektive
•    godt egnet for flatepresentasjon
•    lett å beregne arealer
•    effektiv kobling av data som dekker samme geografiske område
•    generalisering er enkel
•    mulig å tegne et kart når cellene har fått en verdi
•    teknologien er billig og velutviklet

Ulemper med rastermodellen
•    få fenomener i samfunnet er relatert til et slikt rutemønster
•    problemer med datatilgang
•    rigid datastruktur og dermed ofte store datamengder
•    valg av grovere oppløsing for å redusere datamengdene fører til at informasjon går tapt
•    grov og unøyaktig grafikk
•    vanskelig å beregne omkrets
•    uegnet til nettverksanalyser

Konvertering mellom raster- og vektordata

Konvertering av vektordatasett til rasterAmendor
Opphavsmann: Narom

 

 

 

 

 

 

 

Selv om dagens analyseverktøy vil håndtere både raster- og vektordata, vil det i noen tilfeller være aktuelt å konvertere mellom disse formatene. Satellittbilder kan benyttes som bakgrunn for vektordata for et område.

Noen analyser kan kun utføres på rasterdata, mens andre er det mer effektivt å gjøre på vektordata. Vektorisering er f.eks. aktuelt i forbindelse med skanning av kart og vektorisering av grenser basert på en klassifisering av et rasterbilde.

Rastrering kan f.eks. være aktuelt dersom informasjon fra et eksisterende vektorkart skal integreres med satellittdata. En slik konvertering mellom systemene vil imidlertid bestandig medføre en svekking av datakvalitet.

Illustrasjonen viser eksempel på et vektordatasett som konverteres til raster med en gitt oppløsning. Dette gir en svekking av datakvaliteten på grunn av den grove oppløsningen.