Fagstoff

Data som brukes i et GIS

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Geografiske data består av to hovedkomponenter: geometri og egenskaper. Geometrien beskriver punkter, linjer og flater. Til disse geometriske objektene er det tilknyttet egenskaper som kan være av ulike typer.

Et eksempel på egenskapsdata er størrelsen på en eiendom uttrykt i antall m2.
GIS-modellerGIS-modeller.
Opphavsmann: Narom

Kartdataene forblir kun en tegning hvis det ikke finnes kobling til egenskapsdata, og egenskapsdata forblir tabeller med tekst uten kobling til kartdata.

I analoge kart er kartdata og egenskapsdata uløselig knyttet til hverandre. GIS holder disse komponentene fra hverandre, men på en måte som gjør det mulig å koble dem sammen når det er behov for det.

Illustrasjonen viser veien fra virkeligheten over en virkelighetstabell til en database og kartpresentasjon.

Virkeligheten blir kodet i kartsymboler eller geometriske objekter (punkter, linjer, flater). Datamodellen beskriver egenskapene til kartobjektene og deres innbyrdes relasjoner. Datamodellen blir implementert i en database som igjen danner grunnlaget for kartpresentasjonen.

For å bringe en kompleks virkelighet inn i GIS må det lages forenklede modeller av virkeligheten. En slik forenkling kalles en virkelighetsmodell. En virkelig forekomst av typen hus blir tegnet som et firkantsymbol på kartet og lagret som et firkantsymbol i databasen.

For å representere de geometriske objektene digitalt er det blitt utviklet to modeller, vektormodellen og rastermodellen.
Relatert innhold

Generelt