Fagstoff

Oppbygning av et GIS

Publisert: 08.08.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I GIS er virkeligheten beskrevet ved hjelp av digitale kartdata (geometrien) og tabelldata som inneholder opplysninger om egenskapene til objektene i kartdataene. Tabelldataene kan oversettes til kartsymboler og vises sammen med annet kartinnhold.

For å bygge opp et GIS må man gå gjennom flere faser. Alle fasene er nødvendige for å komme fram til et resultat. Fasene vil omfatte følgende:

– datafangst, innsamling av data som er grunnlaget i et GIS
– tilrettelegging for database både for grafiske data og egenskapsdata
– editering, transformering og oppdatering av dataene
– analyse
– presentasjon av analyseresultaterGeografisk informasjon må tilpasses den digitale teknologien for lagring og bearbeiding i en datamaskin. Dette er en av koblingene mellom informasjonsteknologien og geografien.
GIS vil som regel ha en innebygd database, men det er også vanlig å tilby grensesnitt til generelle databaseprogrammer. Et slikt grensesnitt kan ha sitt utgangspunkt i et standard spørrespråk (SQL = standard query language).

Egenskapsdata kan være integrert i den grafiske informasjonen eller opptre som en separat database med referanse til terrenginformasjonen. Det er mulig å søke i systemet ved hjelp av geografiske koordinater eller bestemte egenskaper. Analysene vil kunne bestå av enkle overlagringsoperasjoner (overlay-)  eller avanserte simuleringer avhengig av tilgjengelig programvare. En ny trend innenfor GIS er å legge inn elementer av kunstig intelligens i programvaren for å oppnå raskere søk i store og kompliserte datastrukturer.

GIS kan brukes som et verktøy for automatisk oppdatering og produksjon av kart, men den største utfordringen ligger i hvordan koblingen mellom kartinformasjon og egenskapsdata (tabelldata) utnyttes til analyser og generering av ny informasjon.