Oppgave

Spørsmål til teksten "Historien og historiene om Norge"

Publisert: 17.09.2013 (08:08)

Kollasje: Norge i bilder  

  1. Nevn noen viktige årsaker til at Norge i løpet av 1800-tallet utvikler seg til å bli en mer stolt og selvbevisst nasjon.
  2. Hva slags tekster skreiv Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson på midten av 1800-tallet? Og hvorfor er disse tekstene sentrale sett i lys av ideen om nasjonsbygging?
  3. Hvilke andre tekster som har fått betydning for nordmenns syn på seg selv og sin nasjonale identitet, kom ut i denne perioden?
  4. Hvorfor fikk illustrerte utgaver av for eksempel Snorres Kongesagaer og Norske folkeventyr betydning for nasjonsbygginga / "det norske prosjektet"?
Relatert innhold