Fagstoff

Selvangivelse og skatt

Publisert: 09.02.2010, Oppdatert: 04.11.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eksempel på selvangivelse

Når du har inntekt, trenger du frikort eller skattekort. Og du må levere selvangivelse.

sommerjobbElever og studenter med sommerjobb betaler ikke skatt før de har tjent 50 000 kroner. Skal du ha sommerjobb, må du bestille frikort fra Skatteetaten.
Fotograf: Erlend Aas
  

 

selvangivelseDe aller fleste kan levere selvangivelsen på nett.
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen
 

Som kjent skal man betale skatt av de inntektene man har. Skatten går til å betale felles goder som legehjelp, veier og skoler, for å nevne noe. Dersom vi for eksempel selv skulle betale det en legetime koster, ville den bli mange ganger dyrere. Vi betaler kun en liten egenandel, og det er fordi resten dekkes av skattepenger.
Du som går på skole, har allerede fått nyte godt av mange fellesgoder – ikke minst utdanning. Slik sett har du kostet staten millionbeløp allerede før du selv begynner å betale skatt. Når du blir skattebetaler, får du være med på å betale for neste generasjon. Det er slik velferdsstaten fungerer.

I klasserommetSkattepengene går blant annet til skole og utdanning. Det er en av måtene du kan nyte godt av fellesgodene på. Når du begynner å betale skatt, er du med og betaler for neste generasjon.
Fotograf: Trond Sørås

Skoleelever og studenter betaler ikke skatt på de første 50 000 (per 2015) kronene som de tjener per år. Her ligger det et fritak. Når du begynner i en feriejobb eller ettermiddagsjobb, tar du kontakt med skattekontoret i kommunen din og bestiller frikort. Dette gir du til arbeidsgiveren din. Dermed vet han at han ikke skal trekke fra skatt før lønningen din utbetales.

Dersom du i løpet av et kalenderår tjener mer enn frikortsummen, må du igjen ta kontakt med skattekontoret. Da har du bruk for skattekort. Du oppgir hvor mye du venter å tjene før året er omme, og får tilsendt et skattekort som viser hvor mye skatt du skal betale. Dette skal du også levere til arbeidsgiver, som sørger for å trekke riktig skatteprosent fra lønningen din og sende denne summen til skattemyndighetene.

Hvert år skal skattemyndighetene ha selvangivelse fra deg. Dette er en oversikt over hva du har tjent, og hva du har av gjeld og formue. Denne oversikten blir satt opp automatisk på grunnlag av det som meldes inn fra arbeidsgiveren din og fra banker og registre som du har med å gjøre. Utkastet til selvangivelse får du tilsendt i posten. Du kan også finne det via brukersidene dine på Minside på Norge.no. Det er din plikt å sjekke at det som står der, er riktig. Hvis du finner feil, kan du rette dem og sende rettet selvangivelse per post eller nett. Dersom du ikke foretar deg noe, har du samtidig sagt at du går god for de opplysningene som er gitt i det automatiske utkastet til selvangivelse.

Dersom du ikke betaler den skatten du skal, får du restskatt. Det er etterbetaling av skatt som skulle vært betalt i forrige inntektsår. En baksmell på flere tusen kroner kan gjøre at du mister kontrollen over økonomien din i lang tid framover. Det lønner seg derfor å være nøye med å betale riktig skatteprosent underveis. Betaler du for mye skatt, får du dette tilbakebetalt. 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold