Fagstoff

Datasimuleringer

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Datagenerert bilde av antistoff

Et dataspill er en simulering laget for å gi underholdning. Andre simuleringer er laget for å produsere ting, lære seg noe eller overvåke en prosess. Grensene mellom de forskjellige typene blir mer og mer utvisket, mange hevder for eksempel at læring i framtiden i stor grad vil skje ved hjelp av spill.

Effekt av solceller. Lenke.Simulering og oppgaver: Effekt av solceller.     

 

Datagenerert terrengmodell med fargekoder. Foto.Datagenerert terrengmodell.   

 

Hektisk aktivitet børsen. Foto.Børshandel.  

Modeller av virkeligheten

Hva tror du bygging av ferdighus, aksjehandel, bilkjøring og værvarsling har felles? Jo, de bruker modeller av virkeligheten og datasimulering av prosesser.

Datasimulering har blitt helt nødvendig

Det er datamaskiner som regner ut hvor mye spiker, isolasjonsmaterialer, planker og papp som skal være på plass til enhver tid i en ferdighusfabrikk. Før fabrikken ble bygget, ble produksjonen simulert, det vil si at planleggerne laget en datamodell av bedriften, som de så «kjørte» som et annet dataprogram. De la inn mange forutsetninger om produksjon, om tidsforbruk, om hvor stor fabrikken skulle være, hvor mange mennesker og maskiner som skulle være i arbeid, osv. Alle betingelsene ble variert, helt til det så ut til at alt fungerte best mulig. Deretter kunne de endelige tegningene lages, og fabrikken ble bygget. Da den kom i drift, kunne modellene fra planleggingen også være til nytte, men nå som et styringsverktøy.

Aksjehandel, kollisjonsvern og værvarsling

Tilsvarende har børsmeglere hjelp av datasimulering til å finne ut når de skal kjøpe og selge aksjer. Bilførere med moderne biler kan unngå kollisjoner, og meteorologene lager stadig bedre værvarsler.

Hverdagen vår blir på denne måten stadig mer avhengig av dataprogrammer som gir oss hjelp til å ta beslutninger, basert på at systemet beregner ulike alternativer. Ettersom dagens datamaskiner utfører et utrolig antall beregninger per sekund, kan simuleringene foretas akkurat når vi trenger informasjonen. Dette kalles sanntidssimulering og blir mer og mer vanlig.

Oppgaver

Generelt