Oppgave

Oppdrag 3: Et lite stykke Norge

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Reklameannonse for Lerum eplemostReklameannonse for Lerum eplemost 

Norsk, naturligvis

I norsk reklame bruker man ofte naturen som motiv. Fjell og fjorder figurerer ofte som bakgrunnsmotiv i markedsføringa av norske produkter. Et eksempel er reklamen for melkesjokolade: "Et lite stykke Norge".

  I reklamespråket finner vi ofte plussord som "naturlig", "ekte", "fra naturens eget skattkammer". I markedsføringa av norske produkter er naturen salgsfremmende.

Oppgave 1

Reklamefilm fra Aker:
Made by Norway

 

 

Reklamefilm fra Lerum:
Saftbygda Sogndal

 

 

Se på reklamefilmene Saftbygda Sogndal og Made by Norway. Se både på tekst, lyd og bilde.

 

Diskuter følgende spørsmål, enten i par eller i grupper:

 

  • Hvordan framstilles norsk natur her?
  • Hvordan framstilles menneskenes forhold til naturen?
  • Hvilke egenskaper ved naturen brukes for å gi positive assosiasjoner til produktet?

 

Oppgave 2

Lag en reklame.

 

Leit i blad, på nettet eller i aviser etter reklamer der norsk natur brukes som motiv. La dere inspirere av reklamen dere finner.

 

Lag så en reklame for et selvvalgt produkt. Lag reklamen som en sammensatt tekst, med tekst og bilde. Dere kan lage en film, ei digital fortelling, eller en reklameplakat. Det kommer an på hvilke digitale verktøy dere har tilgang til.

 

Hovedpoenget er at dere bruker naturen som motiv eller virkemiddel.

 

Relatert innhold