Fagstoff

Lønn

Publisert: 10.05.2010, Oppdatert: 15.06.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Penger

Lønn bestemmes ut fra en rekke forhold. Det finnes forskjeller i lønn i offentlig og privat sektor, internasjonale konjunkturer spiller inn, samt at mange arbeidstakere forhandler om lønn gjennom sine fagorganisasjoner.

Diagram over lønnsdannelsen. Illustrasjon.SSB: Flytdiagram lønn
Opphavsmann: Statistisk Sentralbyrå
 

 

Din fremtidige inntekt reguleres av en rekke forhold. Ansvar blir normalt premiert med høyere Lønn, spesielt hvis dine arbeidsoppgaver har avgjørende betydning for økonomisk inntjening for bedriften. I tillegg har det tradisjonelt vært høyere lønn i privat sektor, sammenlignet med offentlig sektor i sammenlignbare yrker.

I dagens og fremtidens globaliserte økonomi blir de internasjonale konjunkturene mer styrende og skaper variasjoner i inntekt over tid. Derfor får forholdet mellom tilbud og etterspørsel stor betydning for din inntekt. Er det mange som selger sin arbeidskraft, og arbeidsgiverne har mange å velge i, vil det bli vanskeligere å kreve høy lønn. I motsatt tilfelle vil det være enklere å kreve høyere lønn.

EØS-avtalen. Fri handel med varer (med begrensninger for landbruks- og fiskeriprodukter) og fri bevegelighet for kapital, tjenester og personer.

Kilde. Regjeringen

 

Et godt eksempel på hvordan arbeidsmarkedet påvirkes, er økningen av polske arbeidere i Norge. Etter Polens EU-medlemskap i 2004 kan alle polakker fritt søke arbeid i Norge som følge av EØS-avtalen.

Dette skapte press på arbeidsmarkedet og lønningene for norske arbeidere. I Norge er arbeidstakerne sikret mange rettigheter, men de polske arbeiderne kommer fra en helt annen arbeidsmiljøpraksis. Mange bedriftsledere utnyttet dette for å kutte kostnader, og overholdt ikke arbeidsmiljøloven for de polske arbeiderne i samme grad som for norske arbeidere. Antall potensielle arbeidere økte betraktelig, men førte til større konkurranse om de samme jobbene. Slik kunne arbeidsgiverne holde lønningene lavere for alle arbeidere. Når konjunkturene blir dårligere i dette arbeidsmarkedet, vil trolig de polske arbeiderne være de første som mister jobben. Dersom presset på lønn blir enda sterkere, kan arbeidsledigheten fort ramme dem som har tarifflønn, snarere enn løsarbeiderne.

I Norge står organisasjonene fortsatt sterkt. Lønnsforhandlinger skjer ofte kollektivt, gjennom sentrale tariffoppgjør. Grunnideen har vært at fagforeningene står sterkere sammen mot arbeidsgiverne i lønnsforhandlinger, og at alle grupper blir tilgodesett. Til forskjell fra individuelle lønnsbetingelser kan kollektive lønnsavtaler være lønnsbremsende for etterspurte arbeidstakere i privat sektor.

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt