Fagstoff

Yrkesetikk

Yrkesetikk

Når du skal være en profesjonell yrkesutøver, er det viktig å kunne vurdere hva som er riktig og galt i ulike situasjoner. Dette gjelder uansett hvilket yrke du har. Når du jobber i helse-, sosial- eller oppvekstsektoren, vil yrkesetikk si å gjøre det som er riktig i forhold til både brukere, kollegaer og arbeidsgiver. Noen ganger kan dette være vanskelig. Som yrkesutøver kan du komme til å oppleve at det som er riktig for én, blir feil for en annen.

Bildet viser en apotektekniker og en kundePå jobb

 

Apotekteknikere har egne yrkesetiske retningslinjer som bygger på fagets verdigrunnlag.

 

Yrkesetiske retningslinjer gir ikke konkrete svar – de viser riktig retning for hvordan du som yrkesutøver bør opptre i jobbsammenheng. De gir ikke konkrete svar.

 

Når du har gjort et valg som du mener er riktig ut fra de yrkesetiske retningslinjene, er det likevel viktig å reflektere. Ulike situasjoner kan kreve ulike løsninger.

Mange yrkesgrupper har laget egne yrkesetiske retningslinjer for faget sitt. Mange av disse kan du finne på Internett, eller du kan ta kontakt med en fagorganisasjon og spørre etter dem der. Yrkesetiske retningslinjer angir normer for hvordan du som fagarbeider skal utføre arbeidet.

På nettsidene til Farmasiforbundet står de etiske retningslinjene som apotekteknikere må følge:

Apotekteknikere skal

 • vise respekt for alle typer kunder og kollegaer uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, alder, livssyn og sosial status
 • vise lojalitet overfor kollegaer, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
 • vise respekt for kundens behov for diskresjon
 • ivareta taushetsplikten i forhold til opplysninger man får om kunder, kollegaer og bedrift
 • holde seg faglig oppdatert for å gi best mulig veiledning til kunden og bidra til apotekets naturlige plass i helsevesenet
 • informere om legemidler og rettigheter ut fra den enkelte kundes behov

(Kilde: Farmasiforbundet / www.farmasiforbundet.no)

Utfordringer til deg

 1. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
 2. Søk på Internett for å finne flere eksempler på yrkesetiske retningslinjer. Finner du yrkesetiske retningslinjer for et yrke du kunne tenke deg å utdanne deg til? Du kan også henvende deg til organisasjoner eller institusjoner.
 3. Hva synes dere kunne være passende yrkesetiske retningslinjer for lærere i videregående opplæring? Diskuter.
 4. Hvilke etiske retningslinjer mener dere kunne være felles for yrkene i utdanningsprogram for helse- og sosialfag? Diskuter i klassen.
 5. Et fag bygger på et verdigrunnlag. Les om verdigrunnlaget for yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Hent eksempler fra de ulike yrkene i utdanningsprogrammet, og diskuter hvordan verdigrunnlaget kommer til uttrykk. Du kan ta utgangspunkt i filmene som ligger bak lenken Yrker.
 

Relatert innhold