NDLA

Valgstoff på NDLA

Vi har organisert en del ressurser om stortingsvalg i en pakke, slik at de lettere kan brukes i opplæringen i samfunnsfag.  ...

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling og vårt øverste folkevalgte organ.

Les mer

Valgordningen

I et demokrati kreves det at hver borger har en stemme. Men veier hver stemme likt ved valget til...

Les mer

Stemmeretten

Bare halvparten av førstegangsvelgerne bruker stemmeretten, og valgdeltakelsen har vært synkende de...

Les mer

Sametinget

Sametinget har et spesielt ansvar for å arbeide med saker som angår den samiske delen av...

Les mer

Kontakt oss