NDLA

Velkommen til NDLA samfunnsfag!

I NDLA samfunnsfag kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for samfunnsfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I temafanen ...

Sosialisering

Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære...

Les mer

Samfunnskontrakten: Å bli voksen

"Er du voksen?" Noen ganger er det bussjåføren som spør, andre ganger er det din mor. Og et positivt...

Les mer

Samfunnsfaglige tenkemåter

Meninger om samfunnsforhold er ikke det samme som kunnskap om samfunnsforhold. Meninger er...

Les mer

Samfunnsforskning

Forskning er kunnskapsbygging. Hvert forskningsprosjekt er en byggestein i vår felles kunnskap. Det...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss