NDLA

Demokrati og menneskerettigheter

Verken menneskerettigheter eller demokrati er en selvfølge. Store deler av verdens befolkning lever i stater uten demokrati, og for disse er menneskerettighetene noe fjernt og uoppnåelig. Men også i ...

Sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Norge er et kongedømme (eller monarki), men det er bare en av mange mulige måter å ordne styringen...

Les mer

Menneskerettighetsdagen 10. desember

Hvert år den 10. desember markeres FNs menneskerettighetsdag. Den har vært markert siden 1950 og...

Les mer

Statsbudsjettet for 2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram onsdag 7. oktober.

Les mer

Rike og fattige land

Til tross for at andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert de siste tiårene,...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss