NDLA

Historisk dag for damer

Ideen om en internasjonal kvinnedag oppsto i USA rundt 1900. For hundre år siden – i 1915 – ble dagen markert første gang i Norge. ...

Om Kultur, kjønnsroller og samliv

Her skal vi se nærmere på begrepet kultur, og hvordan kultur endrer seg over tid og fra sted til...

Les mer

Kjønnsroller

Det første spørsmålet som blir stilt når et barn kommer til verden, er gjerne: "Ble det gutt eller...

Les mer

Arbeids- og næringsliv – innledning

Hva har du lyst til å bli når du blir "stor"? – Dette er et spørsmål de aller fleste av oss har fått...

Les mer

Fagorganisering

Som arbeidstaker kan du bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss