NDLA

Verdien av arbeid

Du vil trolig tilbringe store deler av livet ditt i arbeid. Ved siden av lønn har samarbeid med andre og hvordan du selv opplever arbeidet, mye å si. ...

Å være i jobb

Å være i jobb gir oss inntekt og økonomisk sikkerhet. Tilværelsen blir tryggere og mer forutsigbar...

Les mer

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdende på arbeidsplassene er tilfredsstillende. Verneombudet er...

Les mer

Næringsstrukturen i Norge

På arbeidsmarkedet kjøpes og selges arbeidskraft. Arbeidsgiverne er kjøperne av arbeidskraft, mens...

Les mer

Et kjønnsdelt arbeidsmarked?

De fleste vil si at vi har kommet langt når det gjelder likestilling i arbeidslivet i Norge. Likevel...

Les mer

Kontakt oss