NDLA

Introduksjon: Fagorganisering og lønnsforhandlinger

Fagforeningene organiserer arbeidstakere innenfor samme yrke eller fagområde og hjelper deg til å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet. De forhandler også om lønn på vegne av deg og dine ...

Kollektive tarifforhandlinger

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en arbeidgiverforening og et fagforbund om lønn,...

Les mer

Hovedavtalen i arbeidslivet

Hovedavtalen legger føringer for de fleste forhold i arbeidslivet. Først i 1935 aksepterte partene i...

Les mer

Likestilling i arbeidslivet

Likestilling i arbeidslivet handler først og fremst om likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn...

Les mer

Et kjønnsdelt arbeidsmarked?

De fleste vil si at vi har kommet langt i likestillingen i arbeidslivet i Norge i dag. Selv om det...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss