NDLA

Hva er velferdsstaten?

Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, ...

Internasjonale forhold – innledning

Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører under temaet...

Les mer

Arbeids- og næringsliv – innledning

Hva har du lyst til å bli når du blir "stor"? – Dette er et spørsmål de aller fleste av oss har fått...

Les mer

Hva er makt?

Makt er et vanskelig og omstridt begrep med mange forskjellige definisjoner. I samfunnsfag hører...

Les mer

Arbeid

Gjennom arbeidet bidrar vi til verdiskapning i samfunnet. Mange fellesoppgaver i samfunnet er helt...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Verktøy

Kontakt oss