Fagstoff

Dokumentasjon

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 19.05.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Behovspyramiden

Dokumentasjon er en viktig del av jobben til en helsefagarbeider.

Dokumentasjon er et arbeidsredskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak. Dette gir et sykepleiefaglig bilde av det som skjer med pasienten.

Dokumentasjon er en lovpålagt oppgave

 

Bildet viser behovspyramidenKartlegging av behov
Bildet viser en notisbokPlanlegging
Bildet viser en pcDokumentasjon

For å sikre kvaliteten og kontinuiteten i pleien og behandlingen av pasienter kreves det at helsepersonellet dokumenterer hva de gjør. Dokumentasjonen skal sikre at pasienten får den helsehjelpen han har behov for.
Bildetr viser en helsefagarbeider som observererObservasjon

Dokumentasjon omfatter blant annet føring av rapporter, kurver og pleieplaner.

Sitat

Legg planer for året om våren og for dagen tidlig om morgenen
Kinesisk ordspråk

Tenk over

  1. Lag deg et tankekart over hva du forbinder med begrepet dokumentasjon. Bruk erfaringene dine fra yrkesfaglig fordypning på Vg1.
  2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om dokumentasjon?