Fagstoff

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Publisert: 04.06.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Læreplanene for programfaget fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS) omfatter den teoretiske bakgrunnen og den praktiske bruken av GIS med alle steg fra datafangst med ulike metoder, databasebygging, ulike analysetyper til presentasjon og vurdering av kvaliteten. Det dreier seg i stor grad om bruk av datakraft, satellittinstrumentering og satellittdata.Videre handler det om samfunnsfunksjoner som planlegging, ressurskartlegging, meteorlogi og ulike typer overvåking.

Læreplanen sier at du skal kunne dette når det gjelder GIS

•    bruke nettbaserte læringsressurser
•    gjøre rede for anvendelser av GIS og fjernanalyse i ulike fagområder
•    forklare grunnleggende teknikker i GIS og anvende dem i praksis
•    bruke standard programvare for GIS og bildebehandling
•    arbeide selvstendig med ulike typer av geografiske data i et GIS
•    beskrive ulike kartprojeksjoner og koordinatsystemer
•    forklare ulike datafangstmetoder og vurdere anvendelsen
•    bygge opp en database og gjøre rede for ulike databasesystemer og datakomprimering
•    bruke ulike analysemetoder basert på raster- og vektordata
•    utføre tredimensjonale analyser
•    visualisere analyseresultater
•    gjøre rede for datakvalitet og metadata
•    bruke GIS-kompetanse i inn- og utland
•    gjøre rede for hvordan GIS brukes for å vise global miljøstatus og kan bidra til bærekraftig utvikling
•    bruke internettsider og -portaler som er basert på GIS og fjernanalyse

Enkelte av læreplanmålene er knyttet til konkrete oppgaver med bruk av egnet programvare. Det gjelder for eksempel følgende kompetansemål
•    forklare grunnleggende teknikker i GIS og anvende dem i praksis
•    bruke standard programvare for GIS og bildebehandling
•    arbeide selvstendig med ulike typer av geografiske data i et GIS
•    bygge opp en database og gjøre rede for ulike databasesystemer og datakomprimering
•    bruke ulike analysemetoder basert på raster- og vektordata
•    utføre tredimensjonale analyser
•    visualisere analyseresultater

Tilretteleggingen med bruk av digitale kartdata og satellittbilder er tilpasset egnet GIS-programvare.