Oppgave

Herder og folkeånden

Publisert: 18.09.2013 (10:48)

Portrett av Johann Gottfried Herder malt av Gerhard KügelgenJohann Gottfried Herder (1784–1863)

 

 

 

 

 

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje

 

 

Dersom nettleseren din ikke kan vise flash, kan du åpne denne pdf-en i stedet for:

 

Til nedlasting: Språk- og litteraturhistorisk tidslinje – periodeomtale Romantikken    

 

Fra Telemark malt av Erik Erenskiold 1883Fra Telemark er malt av Erik Werenskiold i 1883. 

Oppgaver om Johann Gottfried Herder

Les fagartikkelen På leiting etter den norske folkesjela (relatert) og svar på spørsmålene:

  1. Hvem var Herder? Lag en beskrivelse av ham ut fra hva du vet om ham.
  2. Gjør rede for Herders syn på hva som bør være utgangspunkt for en nasjonalstat.
  3. Hva menes med begrepet "folkeånd" eller "folkesjel"? Er dette begreper man bruker i dag? I så fall, betyr de det samme i dag som på Herders tid?
  4. Hvorfor er Herder sentral for "det norske prosjektet"?

Oppgaver om nasjonalromantikken

Herders tenkning var sentral for det som har blitt omtalt som nasjonalromantikken.

 

Gå inn i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje og klikk på epoken Romantikk 1800–1850. Klikk deg fram til side 5 og les om nasjonalromantikken. Svar på følgende oppgaver:

  1. Hva kjennetegner nasjonalromantikken?
  2. Hvilke eksempler på nasjonsbyggende arbeid finner du i teksten?
  3. Til slutt: Hvilken sammenheng ser du mellom det du har lest om Herder, og det du har lest om nasjonalromantikken?
Relatert innhold