Fagstoff

Hva er en individuell plan?

Publisert: 20.04.2010, Oppdatert: 14.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Individuell plan- en rettighet for deg og et verktøy for samarbeid

Individuell plan er et verktøy for å lage et tjenestetilbud som er tilpasset brukerens behov. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og den skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål og behov.

Hender som holder et hjerte. Illustrasjon.Brukeren i sentrum
Pyramide med Maslows behovshierarki. Foto.Behovspyramiden
Sammenlinkede hender som symbol på felleskap. Foto.Samarbeid

Hvorfor trenger noen brukere en individuell plan?

"Det er mye som kan være vanskelig å klare selv.

Noen trenger hjelp til å spise.

Noen trenger hjelp til å stelle leiligheten sin.

Noen trenger hjelp for å kunne jobbe.

Noen trenger hjelp for å komme på kino.

Noen trenger hjelp for å komme på klubben.

Noen trenger hjelp til å stelle seg flere ganger om dagen.

Noen trenger lite hjelp, andre trenger mye hjelp."

Sitat: Individuell plan - plan for det du trenger hjelp til. Helsedirektoratet, 2009

Individuell plan er først og fremst beregnet på brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester innen helse- og sosialsektoren.

Vi ser her at en person som har så mange ulike behov for tjenester, trenger fagpersoner som samarbeider og bidrar med sin kompetanse. Det er også viktig at alle blir enige om hvilke mål man skal jobbe etter. Derfor bør det lages en individuell plan i dette tilfellet.

"Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en inidviduell plan dersom personen selv ønsker det."

Sitat: Om individuell plan (Helsedirektoratet. 2009)

Utfordringer til deg