Oppgave

Oppdrag 1: Er det typisk norsk å være god?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Typisk norsk å være god?

Gro Harlem Brundtland lanserte slagordet "Det er typisk norsk å være god" i sin nyttårstale i 1992. Talen, og særlig det nye slagordet, blei kraftig kritisert. Noen kritikere mente at hun her viste ei typisk form for norsk selvgodhet. Nordmenn liker å se på seg selv som best i verden.

Andre kritiserte henne for at dette er et uttrykk for en norsk middelmådighetstankegang. Her er alle like. Ingen er bedre enn andre – ingen er best. God er godt nok i Norge.

Oppgave 1

Typisk norsk å være god?

 

Se Gro Harlem Brundtlands nyttårstale fra 1992. Jobb sammen to og to. Diskuter følgende spørsmål:

 

  • Hva mener hun med at det er "typisk norsk å være god"?
  • Hva trekker hun fram som eksempel for å underbygge denne påstanden?
  • Diskuter om dette er en god tale og et godt slagord for Norge og det norske.

 

Oppgave 2

Eller typisk norsk å være selvgod?

 
Hør på Are Kalvøs reklametekst for Redd Barna, Konsekvensane. Jobb deretter med følgende oppgaver:

  • Hvilke konsekvenser er det Are Kalvø sier han er redd for om han støtter Redd Barna? Skriv ned noen eksempel. Mener han dette alvorlig, eller tror du han er ironisk? Begrunn svaret ditt.
  • Hvilke egenskaper ved nordmannen er det Are Kalvø her egentlig beskriver, tror du?
  • Hva tror du han ønsker å oppnå med denne teksten? Ta utgangspunkt i at dette er en reklame for Redd Barna.
  • Til slutt: Er nordmenn gode eller selvgode? Begrunn svarene dine, gjerne med argumenter fra tekstene du har sett her.
Relatert innhold