Oppgave

Hva kjennetegner fedrelandssangene?

Publisert: 18.09.2013 (13:09)

Skandinaviske flagg  

Oppgave 1

Velg en av de fire norske fedrelandssangene som er relatert i denne oppgava (trykk "vis mer" for å se alle tekstene), og svar på følgende spørsmål:

 

  1. Hva slags syn på Norge kommer fram i teksten? Begrunn svaret med å vise til eksempel.
  2. Hvordan beskrives naturen? Hvilken effekt har det?
  3. Finn ord med positiv ladning og ord med negativ ladning. Finn eventuelt symboler og metaforer i tekstene. Har noen av disse ordene en nasjonsbyggende funksjon? Begrunn svaret.
  4. Hvis det er mennesker med i tekstene, hvilke egenskaper har de? Hvilket bilde får du av nordmannen i teksten?
  5. Diskuter til slutt: Hvordan fungerer teksten nasjonsbyggende?

 

Oppgave 2

Sammenlikn den norske fedrelandssangen du har valgt, med enten den svenske nasjonalsangen, "Du gamla, du fria", eller den danske nasjonalsangen, "Der er et yndigt land".

 

  1. Hvordan beskrives henholdsvis Danmark eller Sverige i disse landenes nasjonalsanger?
  2. Hvilke egenskaper ved landet legges det vekt på?
  3. Har teksten bare et nasjonalt perspektiv, eller finnes det andre perspektiv i teksten?
  4. Diskuter – er denne teksten like nasjonsbyggende som den norske du sammenligner den med?