Fagstoff

Diabetes og sykepleie

Publisert: 07.10.2011, Oppdatert: 19.09.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Diabetestrekanten

Diabetes er en skjult funksjonshemning som er livsvarig, og som til en viss grad begrenser livsutfoldelsen til den som er rammet.

Mennesker med diabetes må ta noen forholdsregler og hensyn, men de fleste diabetikere lærer seg å leve godt med sykdommen.

Bildet viser tåneglerGod fotpleie er viktig 

 

Hyperglykemi =
høyt blodsukker

 

 

Hypoglykemi =
lavt blodsukker

 

 

Føling = lavt blodsukker

 

 

Bildet viser insulinsprøyteMennesker med diabetes type 1 må bruke insulin    

 

Som helsefagarbeider må du observere selve sykdomsutviklingen og om blodsukkeret er godt nok regulert. Du må også observere om det oppstår eventuelle senkomplikasjoner, og følge med på om pasienten har et levesett som er «diabetesvennlig». Det er spesielt viktig å observere tegn på hyperglykemi og hypoglykemi og å sette inn gode tiltak dersom blodsukkeret blir for høyt eller for lavt.

 


Dersom det er usikkert om pasienten har for høyt eller for lavt blodsukker, og det ikke er anledning til å få målt blodsukkeret, anbefales det at man gir pasienten karbohydrater som ved lavt blodsukker.

En diabetikers sko bør være romslige, men ikke så store at de gnager. På grunn av nedsatt følesans kjenner ikke alltid en diabetiker at skoene gnager, derfor er det viktig med gode observasjoner.

 

 

En pasient med diabetes type 1 må alltid vurdere og beregne matinntak, aktiviteter og insulinbehov i forhold til hverandre og må i tillegg ta hensyn til ytre påvirkningsfaktorer som eventuelle infeksjonssykdommer og alkoholinntak.

Utfordringer til deg

 

 
Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold