Fagstoff

Kreft og sykepleie

Publisert: 26.09.2011 (08:35)
Siluetter av mennesker

Å få en kreftdiagnose innebærer at mennesket havner i en krisesituasjon.

Dette skyldes at diagnosen kan innebære tap av liv og fremtid, tap av kroppsdeler eller hår og tap av evnen til å få barn.

Mennesker med en kreftsykdom vil ha ulike behov for sykepleie avhengig av

  • alder og personlighet
  • kreftform
  • sykdomsforløp
  • fremtidsutsikter
  • reaksjoner og problemer de opplever som følge av sykdommen og behandlingen
  • erfaringer og kunnskaper
  • relasjoner til andre mennesker

Observasjon

Observasjonene rettes mot de symptomene og plagene pasienten har. Både de som er en følge av selve kreftsykdommen, og de komplikasjonene som kan oppstå som følge av immobilitet.

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer til deg

 

 
Relatert innhold