Fagstoff

Eliminasjon av urin

Urinveier

Helsefagarbeideren har et særskilt ansvar i forhold til å observere pasientens eliminasjon, samt sette inn forebyggende tiltak for å unngå at pasienten får problemer innen dette området.  Helsefagarbeideren bistår pasienter under stell og toalettbesøk. Det er i samhandling med pasienten at viktige observasjoner foretas. For å kunne observere, og slik forebygge plager og sykdommer, er det nødvendig å inneha gode kunnskaper.

Hvilken farge har urin?Hvilken farge har urin?    

Bildet viser piggtrådHar pasienten smerter? 

Det er helt normalt at man må på toalettet å late vannet 3-10 ganger i døgnet

Bildet viser en fjellbekkFoss 

Normaltilstand:

Et menneske later 1,5 - 2 liter urin pr døgn. Urinen skal da være lys, klar, lite konsentrert og lukte svakt. Hvor ofte man later vannet vil variere fra person til person. En gjennomsnittelig urinblære vil kunne holde på ca 4 dl væske. Overstiges dette volumet vil blæren tømme seg automatisk. Vannlatingstrang vil oppstå når blæren rommer 2 - 4 dl urin.

Bildet viser en helsefagarbeider som observererObservasjon    

Observasjoner:

 

Utfordringer til deg

Relatert innhold
Oppgaver

Praktisk stoff for