Fagstoff

VEGA

Publisert: 29.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Vegaflying

Vega er en ny europeisk bærerakett for oppskyting av mindre satellitter, og den er spesielt egnet for plassering av satellitter på opp til 1500 kg masse i polbane med banehøyde på typisk 700 km. Programmet ble vedtatt av ESAs råd i juni 1998 og den første oppskyting, jomfruturen, ble foretatt den 13. februar 2012. Nyttelasten på den første oppskytingen var to italienske satelitter fra ASI, det italienske romsentret, og fra Universitetet i Bologna. Dessuten var det med 7 CubeSat satellitter fra forskjellige europeiske universiteter.

Vega-rakettenVEGA
Opphavsmann: ESA

 

Fjerde trinnet i VegaTrinn 4
Opphavsmann: Arianespace
Lasterommet i VegarakettenLasterom
Opphavsmann: Arianespace

Vega er en tretrinnsrakett for oppskyting av mindre satellitter, med masse under 1500 kg, men til forskjell fra ARIANE bruker den fast brennstoff i disse trinnene. I tillegg har den et 4. trinn med flytende drivstoff. Et slikt trinn kan styres bedre, og det kan derfor brukes til finjustering av baneparametrene og til styring av pekeretning av satellittene. VEGA kan brukes til samtidig oppskyting av flere satellitter.

Raketten er 30 meter høy, og massen ved oppskyting er 137 tonn. På samme måten som for ARIANE-rakettene er virkningsgraden omkring 1 %.

De tre trinnene har rakettmotorer med fast drivstoff som betegnes HTPB 1912. De er konstruert av karbonfiber kombinert med et varmeisolerende kunststoff med lav egenvekt, EPDM.

Første trinnet er 10,5 meter langt, har en diameter på 3 meter og en masse på knapt 96 000 kg. Det er utstyrt med en rakettmotor, European Solid Rocket Motor (SRM) med betegnelsen P80 FW. Skyvekraften er 3040 kN, Isp er 280 s og brenntiden er 108 s. Retningen på skyvekraften kan styres innenfor en vinkel på 6,5 grader ved hjelp av to elektriske aktuatorer som styrer dysen i to retninger.

Trinn 2 er 7,5 meter langt, har en diameter på 1,9 m og en masse på 25 750 kg. Rakettmotoren betegnes ZEFIRO 23 (Z23) og har 23,9 t fast brennstoff. Skyvkraften er 1200 kN og brenntiden er 71,6 s.

Trinn 3 er 3,85 meter langt, har en diameter på 1,9 m, og en masse på 10 948 kg. Rakettmotorer er ZEFIRO 9 med 10,1 t fast brennstoff. Skyvkraften er 313 kN og brenntiden er 117 s.

Fjerde trinnet har flere funksjoner. Det betegnes AVUM (Altitude and Vernier Upper Module). Det skal styre de tre første trinnene under oppskyting og sørge for at nyttelasten plasseres i riktig bane med stor nøyaktighet. Det skal også sørge for at nyttelasten blir frigjort. Rakettmotoren i dette trinnet bruker tokomponent-drivstoff, N2O4/UDMH. Den spesifikke impulsen, Isp, er høy, 315,5 s. Den kan startes og stoppes opp til fem ganger, og det gjør systemet anvendelig til forskjellige operasjoner. Den er også utstyrt med radielle trustere som kan gi retningskontroll i et treaksesystem, den er utstyrt med datamaskin og den står for toveis dataoverføring mellom rakettsystemet og bakken.

Lasterommet har en største diameter på 2,6 m og en totallengde på 7,18 m. Kapselen rundt består av to halvdeler som kan kastes av når raketten er kommet over atmosfæren. Det er også lagt inn materiale som skal gi en viss akustisk isolasjon.

VEGAVEGA
Fotograf: ESA
 

Relatert innhold