Fagstoff

Standarder for romvirksomhet

Publisert: 29.09.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Standarder

En standard er et dokument som definerer krav til bestemte egenskaper og funksjoner for komponenter og utstyr. Standarder er i seg selv ikke obligatoriske. Det er opp til en produsent av utstyr å bestemme om det skal følge en bestemt standard eller ikke, men hvis det kan møte kravene definert i en standard vil det ofte åpne et større marked.
For en bruker av utstyr betyr standardisering at det vil være flere alternative leverandører, og at det blir konkurranse om leveranser. For en leverandør betyr det at markedet for blir større, noe som kan gi masseproduksjon og lavere enhetskostnader. Dessuten er det lagt ned mye godt teknisk utviklingsarbeide i utarbeidelse av standardene, og dette kan både leverandører og brukere ha glede av.

ECSS (EUROPEAN COOPERATION FOR SPACE STANDARDIZATION)

ECSSECSS

  

 

 

Eksempel på standard:

 

CCDSS 131.0-B-1  ”TM Synchronization and channel coding”,69 sider.

This Recommendation contains specifications for synchronization and channel coding to be used by space missions on asynchronous communications links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENCEN
Opphavsmann: Public domain

 

CENELECCENELEC

Formålet for organisasjonen er å utvikle et sett brukervennlige standarder til bruk for alle europeiske romaktivitetene. Den ble etablert høsten 1993, og Norsk Romsenter er medlem sammen med organisasjoner fra andre europeiske land og Canada, som er med på samarbeidet i ESA. Industrien er representert gjennom organisasjonen EUROSPACE. Sekretariatet er hos ESTEC, Noordwijk, Nederland, det tekniske senteret til ESA.

Standardene utarbeides innen tre forskjellige områder

  • Ledelse av romprosjekter (Space project management)
  • Kvalitetssikring (Space product assurance)
  • Ingeniørvirksomhet (Space engineering)

Det er mulig å laste ned alle ECSS-standardene gratis, på formatet ISO image, som kan brennes direkte på en CD (465 MB). Per september 2009 omfatter dette 172 standarder på Word og pdf-format. Disse er også en verdifull kilde for informasjon.

CCSDSCCSDS

CCSDS

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) ble etablert i 1982 av de ledende romorganisasjonene i verden, som NASA i USA, JAXA i Japan, FSA i Russland, INPE i Brasil og ESA i Europa. Det er også flere andre nasjonale romorganisasjoner som deltar som observatører. Det gjelder bl.a. Rymdbolaget i Sverige og Romforskningsinstituttet i Danmark.  Dessuten er 100 industribedrifter tilknyttet. Formålet med organisasjonen er å diskutere felles problemer knyttet til utvikling og drift av systemer i rommet.

Organisasjonen har utviklet forskjellige typer dokumenter, standarder, anbefalte prosedyrer, informasjonsrapporter, rapporter med erfaringsdata for data og informasjonssystemer. Standardiseringsarbeidet vil redusere prosjektkostnadene ved at man unngår unødvendige duplisering ved konstruksjon og utvikling. Dette gjør det også enklere å oppnå interoperabilitet som gjør det mulig å dele på utstyr og drive felles installasjoner.

Standardene er fritt tilgjengelig på Internet, både de som er vedtatt og de som er under revisjon. Også disse standardene er viktige kilder for informasjon.

ETSI (the European Telecommunications Standards Institute)

Ved siden av standardene som er spesielt utviklet for romvirksomhet er det viktig å ta hensyn til de relevante standardene innen hvert fagområde. Når det gjelder telekommunikasjon og kringkasting er ETSI-standardene viktige. ETSI er en organisasjon med tekniske komiteer innen forskjellige fagområde. ETSI TC SES er den tekniske komiteen som arbeider med satellittsystemer (SES - Satellite Earth Stations and Systems). Den har utarbeidet standarder som er relevant for forskjellige systemer, som DVB-RCS, Return Channel Via Satellite. Komiteen har også utarbeidet standarder som brukes til regulatoriske myndigheter, og som blant annet setter grenser for uønsket utstråling og formen på antennediagrammer.

Andre europeiske standardiseringsorganisasjoner

ETSI er en av de tre europeiske "anerkjente" standardiseringsorganisasjonene, som blant annet lager europeiske standarder (EN = European Norm) som brukes av myndighetene.
De to andre er CEN (Comité Européen  de Normalisation) den europeiske standardiseringsorganisasjonen som produserer standarder for et bredt fagområde, og
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som produserer standarder for generell elektroteknikk. Antall medlemsland er 30, og det er de nasjonale standardiseringsorganisasjonene som representerer de forskjellige landene.