Fagstoff

Vektløshet (micro gravity)

Publisert: 14.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Spacefire

Tyngdekrafta virker inn på alle prosessene på jorda. Den benytter vi for å holde oss oppreist, den styrer hvilken vei planter skal vokse, og den sørger for mange andre biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Faktisk er den så sterkt involvert i så mange prosesser at vi ikke kan forestille oss hvordan prosessene hadde vært uten den. Tyngdekraften sørger blant annet for at vi kan brenne et stearinlys. Den sørger for at de varme forbrenningsgassene trekker bort fra prosessen slik at nytt oksygen kan komme til.

Vektløshet på jorda

ParabelfluktParabelflukt
Opphavsmann: NASA

Vektløshet under parabelflygingVektløshet under parabelflyvning
Opphavsmann: NASA

Tyngdekraften er ikke lett å kontrollere på jorda. Vi kan øke den ved hjelp av sentrifuger, men vi kan ikke redusere den annet enn i kortere tidsrom.

Når en gjenstand slippes fra et tårn, vil den være "vektløs" under fallet. Vi ser da bort fra virkningen av luftfriksjon. Varigheten er bestemt av tårnhøyden. NASA har et tårn med en fallhøyde på 132 meter som gir en vektløshetstilstand i 5,2 s. Fallet foregår i en sylinder med tilnærmet vakuum, 10-2 torr, og tårnet kan brukes for gjenstander med opptil 450 kg masse.

Lengst vektløs tid kan vi oppnå ved det vi kaller parabelflyging, det vil si at et jetfly flyr i en tilnærmet prosjektilbane. Et typisk forløp er at flyet i løpet av 20 s stiger fra 6000 til 7500 meters høyde. Akselerasjonen er da 1,8 g. Deretter flys det i en parabelbane hvor tyngdekraften er tilnærmet null i 22 s.

Vektløshet i rommet

ESA, the European Space Agency, har uttalt følgende om vektløshetsforskning:

 "Resultater oppnådd ved eksperimenter i rommet innen biovitenskapene det siste tiåret, har hatt en bemerkelsesverdig innflytelse på oppfatningene av hvilken rolle tyngdekraften spiller i alle forhold ved liv, fra organiseringen i en enkel celle, til tyngdekraftpåvirket respons i høyere organismer, inkludert mennesket. Eksperimenter i rommet har avkreftet et betydelig antall aksepterte teorier omkring mekanismene for dynamiske forhold i visse dyre- og plantesystemer. De har også gitt ny forståelse og stilt nye spørsmål."

Viktige eksperiment i rommet kunne omfatte:

  • virkning på muskelstruktur og -funksjon
  • forhold i hjerte-kar-systemet, regulering av blodtrykk og volum
  • væskebalanse og nyrefunksjoner
  • pustefunksjoner
  • hormoner og metabolisme

 Hvorfor er rommet viktig for disse eksperimentene? Den som vil eksperimentere med lys og optikk, trenger et mørkt rom. Den som arbeider med lyd, trenger et lydisolert, stille rom. Den som eksperimenterer med virkningen av tyngdekraften, trenger vektløshet, og hvis den skal vare i mer enn noen minutter, må eksperimentene skje i rommet.

Relatert innhold