Fagstoff

Om satellitter – og hva de brukes til

Publisert: 13.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Satellitter

Det var i 1957 at mennesket for første gang var i stand til å plassere en farkost, Sputnik, i en bane rundt jorda. Dette var en sensasjon som skapte stor oppmerksomhet om romfart i alle land. Senere har vi sett en serie fantastiske prosjekter, hvor månelandingen i 1969 kanskje var den mest spektakulære.

Det som kanskje har fått mindre oppmerksomhet, er utvikling av flere systemer som har fått stor betydning for dagliglivet vårt. Vi har fått systemer som knytter skip på alle hav til det globale telenettet, noe som hadde vært umulig uten bruk av romteknologi. Utveksling og kringkasting av TV-programmer er ressurskrevende når bare jordbundne distribusjonssystemer skal brukes, mens bruk av satellitter har gjort dette mulig i stor skala. Vi er i stand til å overvåke miljøtilstandene for jordkloden i sann tid, og spesielt betrakte jordkloden som et omfattende og komplisert system, uavhengige av nasjonale grenser. Værsatellitter varsler unormale værforhold, og dette sparer både liv og fysiske verdier. Satellitter i rommet gjør oss i stand til å bestemme posisjon over hele kloden med stor nøyaktighet, ved hjelp av rimelig, masseprodusert utstyr.

De store prosjektene innen romvirksomheten er tverrfaglige og krever kompetanse på mange områder, fra teknologi og fysikk til medisin og prosjektledelse. Størrelsen på mange av disse prosjektene er slik at det er nødvendig med en internasjonal arbeidsdeling. Bæreraketten Ariane 5, for eksempel, er et fartøy som veier 750 tonn ved oppskyting. Deler utvikles og produseres i forskjellige land, også i Norge, og denne arbeidsdeling skaper allianser som også kan brukes i andre industrielle sammenhenger. Derfor er romteknologi viktig i alle land, ikke bare i de land som dominerer romvirksomheten på den internasjonale arenaen. I Norge er det et offentlig forvaltningsorgan, Norsk Romsenter, som ivaretar nasjonale interesser innen romindustri, romforskning og bruk av romteknologi. I Norges langtidsplan for romvirksomhet heter det:

"Norge er i 2015 det landet i verden som har størst nytte av rommet."

Envisat. Foto.Envisat  

 

 

Relatert innhold

Kjernestoff