Veiledning

Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfag

Publisert: 27.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Forsidebilde Naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Dette er bare en av flere muligheter.

Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk og det vil være naturlig å knytte de enkelte forsøkene til aktuelle læreplanmål under de andre hovedområdene.

Årsplanen er vedlagt som tekstfil og pdf. Du kan lagre, endre og skrive ut din egen versjon.

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskerspiren
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
 35 aug.Forskerspiren 
Åpent forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 36 sep.Bærekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon og populasjonsutvikling)
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 37 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring, populasjonsutvikling
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 38 sep.Bærekraftig utvikling
Begrepet, forbruksvalg og etikk
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 39 sep.Bærekraftig utvikling
Interessekonflikt, kvalitet på argumentasjon
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 40 okt.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 42 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk
Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 43 okt.Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 44 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerErnæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 45 nov.Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 47 nov.

Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
Ernæring og helse
Fordøyelsen

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 48 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer

 

Ernæring og helse
Kosmetiske produkter

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 49 des.Ernæring og helse
Livsstil og helse
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
 50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren, drivhuseffekt
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 51/1 des./jan.Juleferie 
 2 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvenser av økt oppvarming
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 4 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 5 jan.Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 6 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdensrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
 7 feb.

Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 9 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 11 marsEnergi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 12 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerEnergi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 13 marsEnergi for framtiden
Energikilder og energibærere
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 14 mars/apr.Bioteknologi
Gener og proteiner
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 15 apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer

Bioteknologi
Gener og proteiner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 16 apr.Påskeferie 
 17 apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 18 apr./maiForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerBioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 19 maiBioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale sammenhenger i faget
 21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamen, arrangement og fridager. Mai /juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodell).