Fagstoff

Bedrift: Å lage budsjett

Publisert: 10.05.2010, Oppdatert: 14.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Balansebudsjett

Budsjettet er det viktigste planeleggingsverktøyet en bedriftsleder har. Som regel setter man opp budsjett for hvert kalenderår. Her går det fram hvilke inntekter bedriften regner med, og hvordan disse pengene er tenkt brukt.

LAG DITT EGET BUDSJETT

Vi har laget et oppsett for et resultatbudsjett på regneark. Dette fungerer som en liten kalkulator, der du kan skifte ut tallene med dine egne. Last ned regnearket og lagre en kopi som du kan jobbe med.

 

Du kan selv lage en slik budsjettkalkulator. Det gjør du ved å studere og kopiere oppsettet vårt. Merk deg at det bak tallene med grå bakgrunn ligger formler.

 

Regnearkprogram:

Trenger du regnearkprogram? Last det ned gratis fra Open Office 

 

Oppgave  

Budsjettet er en oppstilling av forventede inntekter og kostnader i det kalenderåret som kommer. Hvor mange penger planlegger firmaet å tjene? Hva kommer de til å tjene penger på? Hvor store utgifter regner man med? Utgifter til hva?

Økonomi danner grunnlaget for aktiviteten i bedriften, og ved å studere tallene i budjsettet får man en ganske detaljert oversikt over hva bedriften har tenkt å holde på med i året som kommer. Budsjettet er altså viktig som planleggingsverktøy.

Hvem har nytte av budsjettet?

  • De som legger planer for alle bedriftens aktiviteter (styret, daglig leder mfl.): Når de har laget budsjettet, har de samtidig lagt en aktivitetsplan. Når dette er vedtatt, har de et dokument som de er enige om, og som er bindende for alle i bedriften.
  • De som har ansvar for økonomistyringen i bedriften: De skal porsjonere ut penger til de ulike postene og har ansvar for at bedriften ikke går med underskudd.
  • De som eventuelt skal låne bedriften penger: De har behov for å se at bedriftens planer er realistiske.
  • Alle som ønsker å se hvilke planer bedriften har, og omfanget av virksomheten.

Budsjetter er egentlig det forventede regnskapet for bedriften. Klarer man å følge planene, vil regnskapet se ut akkurat som budsjettet.

Regnskapet er en oversikt over de inntektene og utgiftene som bedriften faktisk har hatt, og som skal dokumenteres. Alle bedrifter av litt størrelse har regnskapsplikt. Det betyr at de i forbindelse med selvangivelse skal levere dette til skattemyndighetene.

Det finnes standardoppsett for budsjetter og regnskap. Når et firma leverer regnskap til skattemyndighetene, skal de fylle ut en næringsoppgave. Den samsvarer med et slikt standardoppsett.

I budsjett – og tilsvarende regnskap – finnes det to hoveddeler: Resultatbudsjettet viser løpende utgifter og inntekter. Balansebudsjettet viser oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital. Les mer om budsjettering på Bedin.no.

budsjettBalansebudsjett
Opphavsmann: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Relatert innhold