Fagstoff

Setninger

Publisert: 10.08.2009 (11:06), Oppdatert: 13.12.2010 (07:32)

Om setninger og setningsbygning

Hva skiller en helsetning fra en leddsetning? Og hvilke regler gjelder for setningsbygning i norsk? Dette kan du lære om på de neste sidene.

Ikon for e-forelesningE-forelesning

E-forelesninger

Fagstoffet blir presentert i to e-forelesninger. I slutten av hver e-forelesning ligger det en enkel interaktiv oppgave og en oppsummeringsoppgave, slik at du får testet om du har fått med deg det viktigste.