Fagstoff

Hva bruker vi bilder til?

 • Bilder kan uttrykke personlige erfaringer og følelser.
Barnetegning som viser bil og gravemaskinTegning 

Hva bruker vi bilder til?

Bilder kan ha mange ulike funksjoner. De kan for eksempel

Galleri-knapp
Opphavsmann: Amendor AS
 • Besøk galleriet og se flere eksempler!
 • Klikk på knappen eller bruk lenken i høyrefeltet.
 • gi oss rask informasjon
  eksempel: skilt, ikoner
 • gjøre det lettere å forstå
  eksempel: arbeidstegninger, monteringsinstrukser
 • utfylle skriftlig tekst
  eksempel: nyhets- og reportasjebilder
 • vekke følelser
  eksempel: religiøst bilde
 • påvirke holdningene våre
  eksempel: kampanjebilde
 • uttrykke erfaringer, følelser og stemninger
  eksempel: barnetegning
 • gi oss en estetisk opplevelse
  eksempel: kunstbilde, kunstfoto
Relatert innhold

Generelt