Oppgave

Majoritetsspråk og minoritetsspråk i Norge

Publisert: 01.08.2009 (13:46)

Majoritetsspråk og minoritetsspråk i Norge


  1. Forklar begrepene majoritetsspråk og minoritetsspråk.
  2. Hva er majoritetsspråket i Norge?
  3. Er flerspråklighet i Norge et nytt fenomen?
  4. Hvilke fem offisielle nasjonale minoriteter har vi i Norge i dag?
  5. Hvilke to offisielle minoritetsspråk har vi i Norge?
  6. Har vi også andre grupper i samfunnet som regnes som flerspråklige?
  7. Hvor mange forskjellige språk er registrert i norsk skole?
  8. Hvorfor er morsmålet spesielt viktig for oss mennesker?
  9. På 1800-tallet ble det bestemt at alle som bodde i Norge, bare skulle få opplæring i norsk. Hva var grunnen til det?
Relatert innhold