Fagstoff

Forsøk og rapportskriving

Publisert: 22.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To gutter analyserer jordprøver

Naturfag er et eksperimentelt fag der du skal få egne erfaringer med vitenskapelige arbeidsmetoder, både på laboratoriet og i naturen. Her får du lære mer om sikkerhet, arbeidsrutiner, og om hvordan du skal dokumentere arbeidet ditt.

Rutiner og sikkerhet på laboratoriet

I dette emnet vil du finne ressurser om hvordan du kan jobbe eksperimentelt; om arbeidsrutiner og sikkerhetsregler i laboratoriet. For å få mest mulig ut av forsøkene trengs både planlegging og etterarbeid. Noen ganger må du også søke informasjon fra ulike kilder for å kunne vurdere metoder og resultat.

Rapportskriving

Her får du også lære mer om hvordan du skal dokumentere arbeidet ditt, det vil si hvordan resultatene kan drøftes og presenteres i en naturvitenskapelig rapport.