Fagstoff

Brønnbygging og sementering

Publisert: 23.05.2017, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boretårn. Foto.Boretårn

Alle brønner som bores på norsk sokkel, skal følge norsk lov om sikring av det ytre miljø. Dette gjør at brønnene stort sett bygges på samme måte, enten det er letebrønn, avgrensningsbrønn, produksjons- eller injeksjonsbrønn.

Brønnbygging og sementering

Før brønnen kan påbegynnes, må det utarbeides et boreprogram med detaljer om geologiske forhold og trykk og brønnens retning, dyp og konstruksjon. Detaljene utdypes i delprogrammmene boreprogram, casingprogram og sementeringsprogram.

Brønnene bores i seksjoner, det vil si trinnvis. Hver seksjon skal sikres med fôringsrør og sementeres før neste seksjon bores ut fra bunnen. Før neste seksjon bores videre, må brønnen testes med trykk. Dette gjøres for å bekrefte at både fôringsrørene og sementen er i henhold til kravene om styrke og tetthet.

Ettersom diameteren i brønnen blir mindre for hver seksjon som bores, må brønnen starte med en stor dimensjon, vanligvis 36" hull for 30" rør. Da blir den siste seksjonen som går inn i reservoaret, stor nok til å kunne levere høye produksjonsrater med olje eller gass til overflaten. De fleste brønnene på norsk sokkel har 7" eller 8½" hull i reservoarseksjonen.

Fôringsrørene sementeres på plass i brønnen. Kvaliteten på sementen og sementeringsjobben er sentral når det gjelder å danne en sikker og holdbar barriere mot det ytre miljøet. Standarden NORSOK D-010 beskriver både kvalitetskravene, plasseringskravene og testekravene til sementen og sementeringen.

Sementering av seksjonene kan utføres på flere måter. De vanligste metodene er stingersementering, som brukes i de største seksjonene, og to-plugg-sementering, som brukes i de neste seksjonene.

Sementblandingen skal tilpasses temperaturen og trykket i formasjonen der den skal brukes. En prøve av sementblandingen lages i et laboratorium, der herdetiden og styrken testes før sementeringen starter offshore.

Når brønnen er boret og sikret med fôringsrør og sement, kan kompletteringen gjennomføres, slik at den blir klar for produksjon eller injeksjon.