Oppgave

Velferdssamfunn, skatt og fattigdom

Publisert: 04.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Skoletime, videregående skole

Hva går skatten vi betaler, til?

1) Hvor mye koster skoleplassen din i året?

2) Ville du arbeide hardere på skolen dersom du eller dine foresatte måtte betale for skoleplassen?

3) Skatt på inntekt i Norge er progressiv. Hva betyr det?

4) Hvor ligger inntektsgrensen for å bli definert som fattig i Norge?

5) Hva betyr det at en fattig i Norge kan være rik i et annet land?

6) Sett opp en liste over ting du har, og som du kunne klart deg uten. 

Relatert innhold

Generelt