Veiledning

Sementering

Publisert: 29.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sementeringsmetoder. Illustrasjon.Sementeringsmetoder 

Sementering er en viktig del av brønnbygging og brønnplugging.

Kvaliteten på sementen og sementeringsjobben er sentral når det gjelder å danne en sikker og holdbar barriere mot det ytre miljøet. Sement brukes både til brønnbygging og til plugging av brønner som skal forlates (plug and abandonment - P/A).

NORSOK D-010 beskriver både kvalitetskravene, plasseringskravene og testekravene til sementen og sementeringen.

Læringsmål/delmål

  • Du skal beskrive sementens base og tilsetningsstoffer
  • Du skal forklare kravene til sementplassering i topp-, midt- og reservoarseksjonen
  • Du skal sammenligne sementeringsmetoder og velge riktig metode for ulike seksjoner
  • Du skal drøfte sementeringens oppgave som barriere og testkravene til sementert brønn